RSS

مقاله ی تحلیلی «فراماسونری چیست؟»

23 ژوئیه

پیش در آمد: این مقاله ی تحلیلی با عنوان فراماسونری چیست به کوشش دوست گرانسنگ آریا آریامنش تهیه شده و برای مطالعه دوستان فرهیخته ی کافه پیانو، پست شده است. امیدوارم از خواندن این مقاله ی فوق العاده جذاب در کافه لذت ببرید. چیزی میل دارید بیارم؟   

pic 1

pic 1

 و اما فراماسونری چیست؟

 می توان گفت این سؤالی است که افراد بسیاری قادر به پاسخ دادن نیستند و یا اطلاعات دقیقی در این رابطه ندارند. این در حالی است که این تشکیلات و اعضای آن، نقش مهمی در تاریخ داشته اند و شناخت این تشکیلات، برای مسلمانان امری لازم و ضروری است.

 کلمه ی ماسون (mason) یعنی بنّا، فراماسون (Freemason) یعنی بنّای آزاد. ماسونری یک تشکیلات منظم جهانی است که بر ارکان دولت های جهان و اکثر وجوه زندگی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جوامع، سلطه یافته است و بسیار هم آزادانه عمل می کند. کسی که عضو فراماسونری است، ماسون ی فراماسون نامیده می شود. ساختمانی که مرکز فعالیت ماسونهاست لژ نام دارد. فراماسونری جمعیتی سرّی است که کسی به راحتی نمی تواند در حریم آن نفوذ کند و اگر هم راه یافت، مکلف است اسرار آن را مکتوم نگه دارد؛ اما با این وجود، کسانی توانستند به حریم آن نفوذ کنند و به اسناد و مدارک مهمی دست یابند و موفق به کشف و افشای اسرار آنها شوند. همه ی این افراد متفق الرأی هستند که: «مسئله از اواخر قرن هجدهم آغاز شده و تا به امروز هم با موفقیت تمام ادامه دارد و هدف نهائی آن ایجاد یک حکومت جهانی است و برای پیاده کردن آن در سراسر عالم، به یک مبارزه وسیع و بی امان دست زده اند.» (1)

 فلسفه فراماسونري

 خاستگاه فراماسونري اصول اعتقادي الحادي است. مفاهيم و علائم پنهان آن، اين موضوع را مورد تأييد قرار مي‌دهند. به همين سبب اصول آن با مذاهب توحيدي در تعارض است. «مايكل هاوارد»، مورخ آمريكايي در نوشته محرمانه‌اي كه مخصوص ماسون‌هاي عالي‌رتبه است مي‌نويسد:

چرا مسيحيت منتقد فراماسونري است؟ پاسخ اين سؤال در «رموز» فراماسونري نهفته است. اگر اين رموز در دسترس عموم قرار گيرد براي كساني كه از فلسفة آن مطلع نيستند قابل درك نخواهد بود. در حقيقت احتمال اينكه بسياري از اعضاي لژها نيز معناي رموز را درك كنند، پايين است. در محفل دروني فراماسونري، درميان كساني كه به درجات بالاي سازمان رسيده‌اند، ماسون‌هايي وجود دارند كه خود را وارثان سنت كهن و متعلق به دوران پيش از ميلاد مي‌دانند كه از اعصار پيشين به تواتر به آنها منتقل شده است.

ماسون‌هاي عالي‌رتبه دانش خاص خود را از ساير اعضا مخفي نگه مي‌دارند.

 ماسون اعظم، «نكدت اجران» در اين باره مي‌نويسد:

بعضي ماسون‌ها گمان مي‌كنند فراماسونري نوعي سازمان نيمه‌مذهبي ـ نيمه‌خيريه است كه در آن مي‌توانند ارتباطات اجتماعي پسنديده داشته باشند و لذت ببرند. عده‌اي ديگر فكر مي‌كنند هدف فراماسونري اين است كه انسان‌هاي خوب را خوب‌تر كند. باز عده‌اي گمان مي‌كنند فراماسونري محل شخصيت‌سازي است. به طور خلاصه كساني كه با نحوه خواندن و نوشتن زبان خاص ما آشنا نيستند، معناي نمادها و تماثيل را به اين شكل درك مي‌كنند.

فراماسونري و اهداف آن براي آن عده اندكي از ماسون‌ها كه قادرند عميقاً در آن وارد شوند كاملاً متفاوت است. فراماسونري يعني دانش فاش شده، آغاز و تولد دوباره؛ يعني واگذاردن راه و رسم زندگي كهنه و ورود به يك زندگي جديد باشكوه‌تر و اصيل‌تر … در پس رمزگرايي ساده و ابتدايي فراماسونري، دسته‌اي مكاشفات قرار دارند كه به ما كمك مي‌كنند به زندگي روحاني و عالي دست يابيم و به رموز هستي خود پي ببريم. بنابراين در اين زندگي روحاني، دستيابي به روشنگري ماسوني امكان‌پذير مي‌شود. تنها در اين صورت است كه مي‌توان به طبيعت و شرايط رشد و تكامل در آن پي برد.

 ماده‌انگاري در منابع ماسوني

 «سلامي ايشينداغ» در كتاب خود با عنوان الهاماتي از فراماسونري مي‌نويسد:

 كل فضا، اتمسفر، ستارگان، همة موجودات زنده و غيرزنده از اتم ساخته شده‌اند. بشر جز اجتماعِ اتفاقيِ اتم‌ها نيست. موازنة جريان الكتريسيته ميان اتم‌ها، بقاي موجودات زنده را تضمين مي‌كند. با از ميان رفتن اين توازن مي‌ميريم، به خاك بازمي‌گرديم و به اتم‌ها تبديل مي‌شويم. يعني ما همه از ماده و انرژي ساخته شده‌ايم و به ماده و انرژي بازمي‌گرديم. گياهان از اتم‌هاي ما استفاده مي‌كنند و همة موجودات، از جمله ما انسان‌ها از گياهان استفاده مي‌كنيم. همه چيز يك ماهيت دارد، اما چون مغز ما از ساير موجودات تكامل يافته‌تر است، صاحب هوشياري و شعور است. اگر به نتيجه روان‌شناسي تجربي نظر كنيم درمي‌يابيم آزمايش سه‌گانه احساسات، ذهن و قوة اراده نتيجة كاركرد متوازن سلول‌هاي قشايي مغز و هورمون‌هاست.

… علم اثبات‌گرا پذيرفته است كه هيچ چيز از هيچ به وجود نيامده و هيچ چيز نابود نمي‌شود. در نتيجه مي‌توان گفت نيازي نيست بشر نسبت به هيچ نوع قدرتي احساس قدرشناسي و تعهد كند. جهان مجموعة انرژي است كه نه آغازي دارد و نه پاياني. در اين مجموعه همه چيز متولد مي‌شود، نمو مي‌كند و مي‌ميرد، اما مجموعه هيچ‌گاه نابود نمي‌شود. تنها اشيا تغيير مي‌كنند و تبديل مي‌شوند. حقيقتاً چيزي به نام مرگ و زوال وجود ندارد؛ فقط تغيير و تبديل دائمي حاكم است. نمي‌توان چنين سؤال بزرگ و راز جهاني را به كمك قوانين علمي تشريح كرد. توضيحات غيرعلمي نيز چيزي جز توصيفات خيالي، تعصبات و عقايد باطل نيستند. بر مبناي منطق و علم اثبات‌گرا، صرف‌نظر از جسم مادي، روحي وجود ندارد.

نظريات بالا را مي‌توانيد در كتب متفكران ماده‌گرايي چون ماركس، اِنگلس، لنين، پوليتزر، ساگان و مانِد بيابيد.

 ايشينداغ چنين ادامه مي‌دهد:

مي‌خواهم بعضي اصول و حقايق مورد تأييد فراماسون‌ها را به اختصار بيان كنم: براساس اصول ما حيات از يك سلول آغاز مي‌شود و در نتيجه تغيير شكل و نمو سلول انسان به وجود مي‌آيد. ماهيت و هدف اين وجود را نمي‌توان درك كرد. زندگي از آميزش ماده و انرژي آغاز مي‌شود و به آن خاتمه مي‌يابد. اگر معمار بزرگ كائنات را به عنوان حقيقتي والا، افق بي‌پايان خوبي و زيبايي، اوج تكامل و عالي‌ترين مقام و كمال مطلوب انسان بپذيريم و اگر آن را مجسم نكنيم، شايد خود را از تعصب درامان نگه داشته باشيم.

ماسوني كه تحت تعليم اين اصول و عقايد قرار گرفته وظيفه دارد مردم را تربيت كند … و به نيابت از مردم و حتي بدون تمايل آنها كار خود را انجام دهد.

 روح و جهان آخرت:

 ماسون‌ها رستاخيز پس از مرگ را در افسانة استاد حيرام به صورت نمادين مي‌پذيرند. اين رستاخيز نشان مي‌دهد حقيقت هميشه بر تاريكي و مرگ غلبه دارد. فراماسونري به مسئلة روح اهميتي نمي‌دهد. در فراماسونري، رستاخيز پس از مرگ يعني به ميراث گذاردن بعضي امور مادي و معنوي به انسان‌ها. كساني كه توانسته‌اند در اين زندگي كوتاه و فريبنده نام خود را جاودانه كنند، موفق شده‌اند و با ماندگار ساختن نام خود به دنبال شادمان كردن انسان‌ها و تضمين دنيايي مادي‌تر بودند. هدف آنان بالا بردن انگيزه‌هاي انساني بوده است كه بر زندگي انسان‌هاي زنده مؤثرند… . انسان‌هايي كه طي قرن‌ها ابديت را مي‌طلبند، با اعمال، خدمات و انديشه‌هاي خود به آن مي‌رسند و… اين به زندگي آنان معنا مي‌بخشد.

 چنانچه تولستوي گفت: «در آن هنگام، بهشت همين جا بر روي زمين برپا مي‌شود و مردم به بهترين صورت ممكن كامياب مي‌شوند.6

 ايشينداغ در مقالة پيشين چنين نوشت:

باوري وجود دارد بر اين مبنا كه از دو نيروي سازندة انسان: جسم و روح جسم مي‌ميرد اما روح باقي مي‌ماند و به جهان ارواح مي‌رود، در آنجا به حيات خود ادامه مي‌دهد و به فرمان خداوند در جسم ديگري حلول مي‌كند. اين باور با مفاهيم تغيير و تبديل مورد قبول ما سازگار نيست. نظرات فراماسونري را مي‌توان چنين تشريح كرد: پس از مرگ تنها خاطرات و دست‌يافت‌هاي شما به جاي مي‌ماند. اين نظرية فيلسوفانه و مبتني بر اصول منطق است. باورهاي مذهبي دربارة جاودانگي روح و رستاخيز با اصول منطق سازگار نيستند. ما اصول فكري خود را از نظام‌هاي فلسفي عقل‌گرا گرفته‌ايم، در نتيجه پاسخ اين سؤال را با مفاهيمي متفاوت و نه با مفاهيم مذهبي مي‌دهيم.

 ماترياليسم ماسوني: خدا انگاري ماده

 براي توليد يك شيء مادي اتم‌ها تركيب خاصي به خود مي‌گيرند. روح هر اتم نيروي توليدكنندة اين نظام است. چون روح عامل هوشياري است، هر شيء هوشمند بوده و به نسبتي از هوشمندي برخوردار است. انسان، حيوان، باكتري و مولكول هر يك به نسبتي هوشمندند.

اين باور ماترياليستي فراماسون‌ها نمود عقيده‌اي به نام «جاندار پنداري» است كه هر شيء را در طبيعت (كوه، آب، باد و غيره) صاحب روح خاص و هوشياري مي‌پندارد. ارسطو، فيلسوف يوناني اين نوع باور را با ماده‌انگاري (عقيده به اينكه ماده خلق نشده و مطلق است) تركيب نمود. اين باور به الحاد معاصر مبدل شده است. به عقيدة ماسون‌ها توازن و نظم موجود در نظام عالم نتيجه مادة است. در مقاله‌اي با موضوع «تكامل زمين» مي‌خوانيم:

فرسودگي چنان ضعيف صورت مي‌گيرد كه مي‌توان گفت حالت كنوني زمين در نتيجة هوشمندي پنهان ماگما (مايع درون هسته زمين) پديد آمده است. اگر اين‌گونه نبود آب در گودال‌ها انباشته نمي‌شد و تمام زمين را آب فرا مي‌گرفت.13

 همچنين در مقاله ديگري چنين ادعا شده است:

آغاز حيات بر روي كرة زمين هنگامي بود كه يك سلول به وجود آمد. اين سلول بلافاصله به حركت درآمد و بر اثر انگيزشي مؤثر و متمردانه به دو بخش تقسيم شد و اين راه را تا بي‌نهايت ادامه داد. اما سلول‌هاي تقسيم شده قادر به ادراك هدفي براي سرگرداني خود نبودند و گويي به دليل ترس از اين سرگرداني و تحت تسلط نيروي غريزي حفظ بقا، با يكديگر به فعاليت پرداختند، به هم پيوستند و به صورت هماهنگ، دموكراتيك و فداكارانه به خلق اندام‌هاي حساس و حياتي اقدام نمودند.

در مقاله‌اي با عنوان «تفكراتي پيرامون تكامل همبستگي از ديدگاه علمي» مي‌خوانيم:

از ديدگاه مادي و تعامل مادة موجودات زنده، همة گياهان، حيوانات، ميكروب‌هاي مفيدي كه در زمين زندگي مي‌كنند و انسان‌ها، هماهنگي اسرارآميزي دارند. اين هماهنگي از سوي طبيعت مادر ترتيب داده شده. آنها پيوسته درگير نوعي همكاري و انسجام مؤثر هستند. بار ديگر تصريح مي‌كنم فراماسونري هر نوع جنبش روان‌شناسي ـ اجتماعي را كه به رفاه، صلح، امنيت و شادي و به طور خلاصه هر نوع جنبشي كه در طريق اومانيسم و اتحاد جهاني بشر گام بردارد، عامل پيش‌برد آرمان‌هاي خود مي‌داند و از آن حمايت مي‌كند.

مهم‌ترين نيروي پيش برنده آرمان‌هاي فراماسونري نظرية تكامل است كه حامي نوين ماترياليسم و اومانيسم به شمار مي‌رود.

 منشأ فراماسونری

 فراماسونری عمده ی تعلیمات خود را از حکومت مصر باستان کسب کرده است، هر چند تعالیم اندکی نیز از بقیه ی حکومت های الحادی فراگرفته است.

 شواهدی که بر این مدعا صحه می گذارند، به قرار زیرند:

 1 – نقوش اهرام، مجسمه های ابوالهول و همچنین نوشته های هیروگلیف در سراسر لژها و نشریات ماسونی به چشم می خورد.(3)

 2 – دعاهایی که فراماسون ها می خوانند، مملو از عبارات مصری است که در زمان فراعنه استفاده می شد. برای نمونه: (مَعَت نِب مِن آ، مَعَت بَ آ = بزرگ است استاد فراماسونری ، بزرگ است روح فراماسونری) (4)

 3 – یکی از نمادهایی که در فراماسونری کاربرد فراوان دارد، علامت و نماد « چشم جهان بین :All seeing eye » است که به صورت یک هرم و چشم در انتهای آن می باشد. این نماد مربوط به یکی از خدایان مصر باستان بوده است.(5) 

pic 2

pic 2

4 – « ستاره ی شش گوش » علامت و نماد بحث برانگیز فراماسونها.(6) 

pic 3

pic 3

این علامت در افکار عمومی به عنوان نماد «یهودی ها» شناخته شده است و به آن « ستاره ی داوود » یا « مهر سلیمان » هم می گویند؛ ولی در حقیقت این نماد هم جزء نمادهای الحادی بوده که بر اساس تفکرات الحادی مصر باستان ساخته شده است و نماد تعادل طبیعت بین زن و مرد، طبع سرد و گرم، الهه های ماه و خورشید و…. است. البته علامت مذکور در مکتب های الحادی دیگر، مانند هندوییسم و دیگر مکتب های شرقی نیز با مفاهیم مشابهی به کار می رود. برای مثال در تفکر مصر باستان، از امتزاج قدرت خدایانIsis و Osiris، تعادل در عالم خلقت ایجاد شده است.

 5 – علامت آنخ (Ankh) که نماد Isis است و در لژهای ماسونی به کار می رود.(9) این علامت امروزه به عنوان سمبل جنس زن و نشانه ی فمینیست ها (Feminists) نیز به کار می رود.(10) 

pic 4

pic 4

6 – ستون سنگی با نوک هرمی (Obelisk): این نماد که نماد زایندگی و باروری در مصر باستان بوده است، در بناهای ماسونی متعددی به کار رفته است.(11) 

pic 5

pic 5

توجه کنید که Obelisk ها دقیقاً به شکل فوق می باشند و به صورت ستون سنگی منشوری شکل هستند که سطح مقطع مربعی دارند و در انتهای آن ها نیز همیشه هرم وجود دارد. بنابراین بناهایی که ویژگی های فوق ر نداشته باشند، Obelisk محسوب نمی شوند. برای درک بهتر این مطلب به اشکال زیر توجه فرمایید: 

pic 6

pic 6

نحوه ی اوج گیری فراماسونری

 همان گونه که دیدیم، منشاء فراماسونری به زمان مصر باستان و فراعنه باز می گردد. سؤالی که مطرح می شود این است که چگونه این تعالیم به آمریک و اروپای این دوران راه پیدا کرد و چگونه اوج گرفت؟

 با مرور در سیر فراماسونری خواهیم دید که عامل گسترش، بنی اسرائیل بوده است. ترتیب وقایعی که به اوج گیری فراماسونری منجر شدند، عبارتند از :

 1 – افول قدرت مصر و نابود شدن فرعون به دنبال رسالت حضرت موسی (ع).(12)

 2 – مهاجرت بنی اسرائیل از مصر به فرمان خد به همراه حضرت موسی (ع) و ساکن شدن آنان در صحرای سینا.(13)

 3 – گوساله پرستی بنی اسرائیل و سپس بازگشت مجدد به دین خدا: به دنبال تأخیر چند روزه ی حضرت موسی (ع) که برای دریافت پیام خدا، به کوه طور رفته بودند، بنی اسرائیل شروع به پرستش گوساله ی سامری کردند و حضرت موسی پس از بازگشت، این گوساله ر از بین بردند و بنی اسرائیل دوباره خداپرست شدند.(14)

 4 – پس از درگذشت حضرت موسی(ع)، پیامبران دیگری نیز به سمت قوم بنی اسرائیل فرستاده شدند که هیچکدام قدرت حضرت موسی(ع) را نداشتند، در نتیجه قوم بنی اسرائیل به تدریج شروع به ترویج تعالیم ماسونی مصری کردند. در واقع عده ای از آنان قبلاً این تعالیم را در مصر فراگرفته بودند.(15)

 5 – ترویج تعالیم ماسونی در بین بنی اسرائیل و اضافه شدن تعالیم شرک آمیز فلسطینیان باستان (نه اعراب فلسطینی) به تعالیم مصری و شکل گیری تعالیم مختلط با نام کابالا (Kabbalah=Cabbalah=Qabalah).(16)

 6 – حکومت حضرت داوود (ع) و حضرت سلیمان (ع) در اوج قدرت بنی اسراییل و توقیف وسایل جادوگری توسط حضرت سلیمان (ع).(17)

 7 – وفات حضرت سلیمان (ع) و تهمت جادوگری به حضرت سلیمان (ع) از جانب مردم بنی اسراییل.(18)

 8 – ادامه ی ترویج کابالا (Qabalah) توسط کاهنان معابد.(19)

 9 – تسخیر اورشلیم به دست رومیان: به این ترتیب بنی اسرائیل توانائی حکومت بر خود را از دست دادند و تحت سلطه ی رومیان درآمدند.

 10 – ظهور حضرت عیسی(ع) و آزار رساندن یهودیان به ایشان.

 12 – فتح اورشلیم به دست ایرانیان.

 13 – باز پس گیری اورشیلم توسط رومیان.

 14 – فتح اورشلیم به دست مسلمانان. از آن پس نام آن شهر به « بیت المقدس » تغییر یافت.

 15 – جنگ های صلیبی و رد و بدل شدن بیت المقدس بین مسلمانان و صلیبیان.

 16 – در پی اشغال قدس توسط صلیبیان، بسیاری از شوالیه ها و سربازان در قدس ساکن شدند. عده ای از این شوالیه ها، مأمور نگهبانی از معابد مخصوصآً معبد موسوم به معبد سلیمان شدند که اینان شوالیه های معبد نامیده می شدند. در نتیجه ی این مجاورت و نزدیکی شوالیه ها ب کاهنان یهودی معبد موسوم به معبد سلیمان، آنان به تدریج تعالیم ماسونی را از یهود یاد گرفتند.(20)

 17 – بازپس گیری بیت المقدس توسط مسلمانان و فرار صلیبیان و شوالیه های معبد به اروپا.(21)

 18 – با فرار شوالیه های معبد، تعالیم ماسونی کابال توسط همین شوالیه ه به اروپا راه یافت.(22)

 19 – به دلیل ماهیت تعالیم کابالا و مغایرت آنها با تعالیم کلیسا، واتیکان در صدد مجازات و مقابله با شوالیه های معبد برآمد و بسیاری از آنها را اعدام کرد.(23)

 20 – مهاجرت شوالیه ها به اسکاتلند (در آن زمان پادشاه اسکاتلند از واتیکان تبعیت نمی کرد) و شروع ساخت اولین لژ فراماسونری مخفی در اروپا ب نام لژ « وال بیلدرز » یا « لژ کهن اسکاتلند » که امروزه نیز به فعالیت خود ادامه می دهد و از جمله قویترین و مهمترین لژها در اروپای امروز نیز می باشد.(24)

 21 – آغاز فعالیت رسمی ماسون ها در اروپا با ساختن لژهای متعدد در قرن 18. با کم رنگ شدن نقش و قدرت مذهب در قرن 18، فراماسونه فعالیت رسمی خود ر آغاز کردند. به تدریج با کاهش سختگیری واتیکان و توسعه ی پروتستانیسم در اروپا، فراماسون ها فعالیت خود را افزایش داده و لژهای زیادی را در سراسر اروپا ساختند؛ البته تمام آداب و رسوم فراماسونها کماکان مخفی و پنهانی صورت می گرفت. زیرا تفکر اکثر مردم اروپا در آن زمان مذهبی بود و در صورت علنی شدن عقاید فراماسونری، حیات این لژها به خطر می افتاد.

 22 – با استقلال آمریکا در سال 1789، اولین دولت با ارکان ماسونی شکل گرفت.

 23 – تأسیس سازمان ملل متحد با آرمانهای ماسونی در سال 1945.

 24 – شکل گیری اسرائیل در سال 1948 به عنوان آخرین بازوی اجرایی فراماسونری.

 25 – در سیر تاریخی فراماسونری و روند پیشبرد اهداف، به سال 2006 می رسیم.و تشکیل حکومت نیل تا فرات سلیمان و استارت برای پروژه های (Apocalypse = آخرالزمان، و Armageddon = جنگی که صهیونیست ه ادع می کنند جنگ آخرالزمان است.) که این پروژه ها موقتاً!!!! ناتمام مانده است.

 علامات و اعداد در فراماسونری

 علاوه بر علاماتی که در قسمت های قبلی ذکر شد، علامات دیگر و اعداد خاصی مورد توجه فراماسون ها هستند که اکثر آنها نیز منشاء مصری دارند، هرچند علامت هایی نیز از دیگر عقاید الحادی ملل باستان از جمله آریایی های قدیم (نه دین زرتشت) ، شرق دور و… اقتباس شده اند.

 مهمترین آنها عبارتند از:

 1) پرگار و گونیا (یکی از مهمترین و معروفترین علامات).

 در وسط این دو علامت، حرف G قرار گرفته است.(30) (به اعتقاد فراماسونها، « Goat = بز » نماد شیطان است.

 نکته ی جالب دیگر، این که در برخی از لژ ها بر روی علامت پرگار و گونیا، علامت چشم جهان بین نیز حک شده است که نشان دهنده ی اهمیت فوق العاده ی علامت چشم جهان بین در نزد ماسون ها می باشد. 

pic 7

pic 7

2) ستاره ی 5 گوشه ی مع****** یا Baphomet.

 3) چلیپای شکسته (صلیب شکسته) ی Swastika: علامت شناخته شده ی هیتلر و نازی ها. 

pic 9

pic 9

نکته ی جالب اینکه این علامت در گروه های ماسونی هم کاربرد دارد.(36) در شکل سمت چپ که مربوط به ماسونهاست، طرحی دیده می شود که در بالای آن علامت صلیب شکسته، و در وسط آن ستاره ی شش گوش مشاهده می گردد که هم ستاره ی شش گوش و هم صلیب شکسته مورد تقدیس ماسون ها هستند.

 البته لازم به ذکر است که بعد از جنایات هیتلر اکثر گروه های ماسونی به منظور پرهیز از بدنامی، استفاده از چلیپای شکسته را کنار گذاشتند؛ این در حالی است که قبل از جنگ جهانی دوم، علامت چلیپای شکسته یک علامت کلیدی در فراماسونری بوده است.

 5) جمجمه و استخوان Bones) &Skull ).(39)

pic 10

pic 10

 7) عدد 13.(41)

عدد مقدس ماسون ها و یهودیان است.(42) فراماسون  در بسیاری از نماد های خود، تعداد اجزاء را 13 قرار می دهند.

 8) عدد 33.(43)

همان طور که گفتیم در فراماسونری، صاحب درجه ی 33 بالاترین قدرت را داراست. در سمبل بسیاری از گروههای ماسونی از جمله در علامت مربوط به یک گروه ماسونی شهر (Memphis) آمریک (که نام شهر باستانی Memphis مصر را برخود نهاده اند)، عدد 33 بکار رفته است.

  ابزارهای فراماسونری

 فراماسونری در طول تاریخ با تمام وجود، از همه ی قدرت و امکانات موجود برای رسیدن به مقاصد خود بهره برده است. بعد از نابودی حکومت مصر باستان، این عقیده به شکلی مخفی و رمزآلود ولی فعالی و پویا، در طی اعصار و قرون در بین جوامع خزیده است. از اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 و همزمان با استقلال آمریکا، فراماسونری با این تفکر که دیگر در موضع قدرت قرار گرفته است، آهسته آهسته خود را از لایه های زیرین جوامع بیرون کشیده و بدون واهمه، نمادهای خود را عرضه نموده است؛ تا آنجا که در سالهای اخیر به دلیل قدرت فراوان، اعمال خود ر علنی تر کرده تا عده ای را با ترساندن از قدرت خود، به سمت خویش جذب کند و پایه های خود را مستحکم تر نماید.

 فراماسونری در طول تاریخ برای پیشبرد اهداف خود و مبارزه با ادیان، در دو جبهه ی کلی و مهم به فعالیت پرداخته است:

 1 – جبهه ی اقتصادی، سیاسی، نظامی و تکنولوژیکی (که از اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 به موفقیت نایل شده و از آن زمان جهان ر تحت تأثیر قرار داده است.) در این جبهه، نقش اصلی را کشورهای اسرائیل و آمریکا برعهده دارند .

 2 – جبهه ی فکری، عقیدتی و فرهنگی

 در جبهه ی عقیدتی، فراماسونری ب عناوین مختلف در دین های اسلام، مسیحیت و یهودیت نفوذ کرده است:

 اسلام: از طریق رواج بهائیت، بعضی از فرقه های عرفانی نوپ و فراماسونهای طیف Shriner، قصد تضعیف دین اسلام را داشته و دارد.

 مسیحیت: فراماسونری گروه هایی به نام اوانجلیکاله (نوانجیلی ها) را رواج داده که اهداف و اعمالشان هم جهت با عقاید فراماسون ها است و این گروه ها تا حد زیادی هم موفق بوده اند. فراماسونه در واتیکان و بعضی از فرقه های پروتستان هم نفوذ کرده اند. از این مطلب می توان نتیجه گرفت که مشکلات اخیر واتیکان با اسلام و کشورهای اسلامی نیز ناشی از همین موضوع می باشد.

 یهودیت : اکثر یهودیان بالاخص ساکنین اسرائیل جزء وابستگان تشکیلات ماسونی هستند . ارتباط یهود و فراماسونری ارتباطی دوطرفه است، یهود به رواج تعالیم ماسونی یا کابالا پرداخته و فراماسونری هم از یهود حمایت می کند.

 پس از ذکر اطلاعات مقدماتی پیرامون فراماسونری، به بررسی شواهد ارتباط کشور ها و گروه های مختلف با فراماسونری می پردازیم.

 شواهد ارتباط آمریکا با فراماسونری

 1 – برجسته ترین افرادی که بیانیه ی اعلان استقلال آمریکا را در سال 1776 میلادی امضا کردند، فراماسون بوده اند.(45) اینان عبارتند از:

Benjamin Franklin-Thomas Jefferson-George Washington-John Adams

 (البته در مورد جان آدامز نظره متفاوت است، ولی در مورد 3 تن دیگر، در ماسون بودنشان شکی وجود ندارد. نکته ی دیگر این که منظور از John Adams در این جا، John Adams پدر است، نه John Quincy Adams یا John Adams پسر.)

 برجسته ترین امضا کنندگان بیانیه ی اعلان استقلال آمریک در سال 1776. (همگی آن ه ماسون بوده اند.) 

pic 11

pic 11

George Washington که اولین رئیس جمهور آمریک بود، لقب استاد اعظم فراماسونری (بالاترین درجه و رتبه در فراماسونری ، و تقریباً همرده ی اسقف در مسیحیت و خاخام در یهودیت) داشت. در تصویر، جرج واشنگتن در یک لژ فراماسونری دیده می شود، در این عکس علامت گونیا و پرگار روی پیشبند وی دیده می شود و در بالای سرش علامت G (=Goatبز) نمایش داده شده است. (46)  

pic 12

pic 12

2 – طرح های اولیه ارائه شده برای پرچم آمریکا، به وضوح دارای علامت ه و نمادهای فراماسونری بودند.(49) از جمله چشم جهان بین ی چشم نورافشان، که به نظر می رسد به دلیل نوپا بودن آمریکا در آن زمان، مؤسسین آمریک از ریسک در این زمینه اجتناب کردند، زیرا به دلیل وجود جو مذهبی در مردم آن زمان، ممکن بود علایم واضح ماسونی، مردم را از نیات سیاستمداران آگاه نماید و بدین ترتیب، حکومت نوپای ماسونی آمریکا سرنگون گردد. 

pic 13

pic 13

 

3 – اکثر روسای جمهوری آمریکا در گروه های مخفی و ماسونی شامل Masonry، Freemasonry، Occult، Illuminati، Secret Society و … عضو بوده اند؛ به نحوی که 14 تن از آن ها تنها عضو فراماسونری بودند و قریب به همین تعداد نیز در گروه های Illuminati و … عضویت داشته اند. به جرأت می توان گفت که بالغ بر 95 – 90 در صد آنها عضو این گروه ها بوده اند و در این زمینه نیز اسناد و مدارک زیادی به دست آمده است.(50) در این مورد هیچ تفاوتی بین جمهوریخواه ها و دموکرات ها وجود ندارد؛ حتی گهگاه ارتباط دموکراتها با لابی های صهیونیستی آمریکا مثل ایپک، قوی تر از جمهوریخواه ها بوده است. 

pic 13

pic 13

 تنه چند رئیس جمهور آمریک قطعاً غیر ماسونی ی ضد ماسونی بوده اند که مهمترین آن ها عبارتند از:(51)

 1 – Abraham Lincoln (ترور شد.)

 2 – Ulysses S .Grant (جزء روسای جمهور قدیم است.)

 3 – John F. Kennedy (ترور شد.) « کندی، تنها رییس جمهور کاتولیک آمریکا بوده است. »

 روسای جمهور ضد ماسونی:

  نکته ی مهم و بحث برانگیزی که جلب توجه می کند، این است که چر از بین 3 رئیس جمهور ضد ماسون ، 2 نفرشان ترور شدند در حالی که از بین روسای جمهور ماسون، کسی ترور نشده است؟!(52)

  4– نحوه ی ساخت بناها و ساختمان های شهر واشنگتن (پایتخت آمریکا).

اولین ساختمان مورد بحث، پنتاگون (وزارت جنگ آمریکا) است. پنتاگون به شکل 5 ضلعی ساخته شده، که اگر اقطار آن را به هم وصل کنیم، ستاره ی پنج گوش در وسط آن به وجود می آید که نسبت به کاخ سفید، مع****** است و تشکیل Baphomet می دهد.(53) 

pic 14

pic 14

نحوه ی قرار گیری ساختمان های مهم دولتی و ماسونی از جمله کاخ سفید و کنگره (کاپیتول) نسبت به یکدیگر:

اگر کاخ سفید و میدانهای اطرافش را به هم وصل کنیم، نسبت به کاخ سفید، شکل ستاره ی 5 پر مع****** یا Baphomet به دست می آید.(54) تصویر زیر که مطلب فوق ر نشان می دهد، توسط برنامه ی Google Earth تهیه شده است.

pic 15

pic 15

 در این تصویر، نقشه ی اولیه ی واشنگتن دیده می شود. ب دقت در این نقشه خواهیم دید که طراحی خیابانها و میادین به گونه ای بوده است که نماد Baphomet در گوشه ای از آن رؤیت شود.(55) 

pic 16

pic 16

7 – شاهد دیگر ماسونی بودن حکومت آمریکا، پرچم کنونی این کشور است که از 13 خط سفید و قرمز تشکیل شده است. (13 عدد خوش یمن ماسون ها است.) 

pic 17

pic 17

منبع: کافه پیانو

 

Advertisements
 
125 دیدگاه

نوشته شده توسط در ژوئیه 23, 2009 در مقالات, کافه کتاب, عمومی

 

برچسب‌ها: , , , , , , ,

125 پاسخ به “مقاله ی تحلیلی «فراماسونری چیست؟»

 1. اميرمسعود

  ژوئیه 24, 2009 at 10:35 ق.ظ.

  این مطلب فوق‌العاده است.

   
 2. يك خبرنگار درپيت

  ژوئیه 25, 2009 at 9:29 ق.ظ.

  وبلاگ جالب و پرمحتوایی داری
  تقریباً به همون اندازه‌ای که از خوندن کافه پسانو لذت بردم، از وبلاگت لذت بردم.
  موفق باشی

   
 3. ehsania

  اوت 11, 2009 at 6:01 ب.ظ.

  مطلب جالبی بود…خیلی علاقمندم به اینطور مطالب…نمی دونم خبر دارید یا نه که دن براون توی کتاب سوم خودش که اواخر امسال میاد و اسمش هست کلید های معابد سلیمان درباره فراماسونری کامل توضیح داده.
  ممنون بابت گذاشتن این مطلب.
  taravoshatezehn.wordpress.com
  taravoshatezehn.blogspot.com

   
  • pianocafe

   اوت 11, 2009 at 8:31 ب.ظ.

   دن براون همیشه آدم رو غافلگیر می کنه.. این حتما کمک بزرگی به شناخت فراماسون می کنه.. چون واقعا جالبه همونطور که شما دوست عزیزم هم بهش اشاره کردید.

    
 4. kasra

  اوت 22, 2009 at 8:19 ب.ظ.

  in site kheyli khob bod va man vaghaan alaghe mand shodam .merci.

   
 5. NASIM

  دسامبر 1, 2009 at 7:31 ق.ظ.

  مطالب بسیار جالبی بود برای من که تا حالا درباره فراماسونری نشنیده بودم خیلی ناباورانه بود.که چنین عقایدی هم وجود دارد.

   
 6. sky

  فوریه 3, 2010 at 5:17 ب.ظ.

  من مقاله ایی رو تحت این عنوان توی دانشگاه برای بچه های گروه مترجمی زبان حتما توضیح میدم.خیلی دستت گلتتون درد نکنه .امیدوارم موفق باشیم .

   
 7. arash

  فوریه 13, 2010 at 9:54 ب.ظ.

  لطفا یه کم انصاف به خرج بدید و یکطرفه و با غرض مطلب ننویسید.
  تمام این مطالب مغرضانه است. از دوستان خواهش میکنم بیشتر تحقیق کنند و فقط با خوندن یک مقاله قانع نشوند.
  در فراماسونری هر دو جنبه خوب و بد دیده میشه حتی به یک اندازه.
  اگه وقت کنم حتما براتون تو این زمینه مطلب میارم.
  با آرزوی حقیقت محوری برای تمام ایرانیان.

   
 8. omid

  مارس 5, 2010 at 7:39 ب.ظ.

  مقاله شما بر گرفته شده از کتب ومستندات که نظام جمهوری اسلامی انها رو از دید خود ش به قشر بی سواد ویا حد اقل کم سواد تحمیل کرده گرفته شده مهم نتیجه کار این گروه که سعی در به تکامل رساندن بشر است نه در چهار چوب عقاید شخصییک عده که برای باقی ماندن بر مسند قدرت از هیچ ترفندی فرو گذار نیستند

   
  • omid

   مارس 19, 2010 at 4:59 ب.ظ.

   چه کسی اطلاع دقیق از فراماسون دارد ؟من در این زمینه تحقیق کردمالبته بر خلاف رشته تحصیلی .. اما متا سفانه چیزی که و منو قانع کنه بدست نیوردم به نظر من ایراد از یک جانبه نگری سیستم فعلی کشور و اینکه میترسن با دردسترس قرار دادن اسناد تاریخی حقیقی مردم به این تفکرات سوق بیدا کنن.

    
  • هادی

   نوامبر 2, 2010 at 5:52 ق.ظ.

   سلام دوست عزیز. بله حق با شما است مهم کار این گروهه که سعی در به تکامل رساندن بشر داره.
   اینجا چند تا سوال وجود داره :
   1- آیا منظور این گروه از بشر تمام اقشار جامعه جهانی است یا یک قشر خاص؟
   به عنوان مثال به نظر شما هدف از مکتب فراماسونری فمنیست چیه؟
   آیا در باطن قشر هدف این مکتب زن ها هستند یا این مکتب برای رسیدن به اهداف فراماسونری نظام سرمایه داری ایجاد شده؟ و زن در اینجا فقط یک ابزاره؟
   آیا بعد از ظهور فمنیست ارزش معنوی زن پیشرفت کرد یا زن به یک کالای با ارزش در نظام سرمایه داری تبدیل شد؟
   و …

   2-اصالتا منظور از تکامل بشر چیه؟
   آیا منظور تکامل مادی بشر است یا تکامل معنوی بشر؟
   خب پاسخ به این سوال خیلی ساده است : پایه و اساس فراماسونری ماده گرایی است که پایه و اساس تمام مکاتب دو قرن اخیر از جمله «ماتریالیست ، امانیسم ، فمنیست ، مارکسیست ، سکولارسم و مکاتبی از این دست» بر پایه اصول اولیه فراماسونری طراحی شده که هدف از این مکاتب هم همان هدف نهایی فراماسونری یعنی حذف دین و راه و روش دین از زندگی بشر و جایگزین کردن منطق بشر برای رسیدن به یک هدف مشترک در طول تاریخه و اون هم استفاده از تمام ابزار برای رسیدن به «قدرت ، ثروت و حکمفرمایی بر جهان» و از دست ندادن اینها است.
   در نتیجه فرراماسونری نه تنها هیچ رابطه ای با معنویت نداره بلکه معنویت دشمن اصلی اون به شمار می آید.

   دوستان بنده برای هرگونه مباحثه و میزگردی اعلام آمادگی کامل دارم.
   Sahebasr.com
   sahebasr.ir
   info@sahebasr.com
   sahebasr@gmail.com
   hoseiny.hadi@gmail.com

    
  • الهه

   ژوئن 21, 2012 at 8:32 ق.ظ.

   یکی از مزاسمشون قربانی کردن انسانه آیا این عمل میتونه واسه قشر باسواد جامعه باشه؟!این عقیده ی شخصیتیک نیست!
   حقیقت محضه چرا جلوی حقیقت می ایستی و سعی در کتمانش داری!

    
 9. محمد

  مارس 19, 2010 at 12:58 ب.ظ.

  جالب بود ،دست نویسنده درد نکنه

   
 10. رضا

  مارس 20, 2010 at 1:51 ب.ظ.

  فراماسونری اصلا بد نیست بلکه خوب هم هست انها منشا خدمات بینهایت به بشریت بودند همین تمدن جدید که از انقلاب فرانسه شروع شد ببینیند چقدر زندگی را اسان کرده زمانهای قدیم چنگیز و اعراب و نادر شاه می امدند غارت می کردند می کشتند می رفتند در دوران جدید اگر غارتی هم شده تمدن پیشرفت کرده دیگه طاعون نمی اید همه بمیرند.
  خود ارم جمهوری اسلامی الله روی پرچم که توسط خمینی حک شده نماد گونیا و شاقول است که ارم فرا ماسونری هندوستان است

   
 11. رضا

  مارس 20, 2010 at 1:56 ب.ظ.

  جالبه یک بار میگن فراماسونری را یهودیهای کافر ایجاد کردند یکبار هم میگن هیتلر فراماسونر بوده این دو که هم را می کشتند پس چه جور عضو یک گروه بودند
  نماد ناازیها هم جزو فراماسونری است هم ضد ان
  مسخره است

   
 12. I AM

  مارس 25, 2010 at 11:04 ق.ظ.

  I am a Freemason – you all wrong.

   
  • شیما

   نوامبر 13, 2012 at 9:31 ب.ظ.

   i am عزیز امکان داره شما که فراماسون هستید یه توضیح کوتاه و درست راجع به فراماسونری بدین.هر جا رو که میگردم همش نوشته های با قرض هست. که به نظرم هیچ ربطی به اهداف و خط مشی فراماسون نداره.ممنون میشم عزیزم

    
 13. navid

  آوریل 14, 2010 at 4:50 ب.ظ.

  خیلی جالب بود از این مقاله شما لذت بردم.ولی میتونست خیلی بهتر باشه چون خواستگاه فعلی فراماسونری که در حال حاضر شاهد آن هستیم توسط انگلیسی ها بوجود امد و این اشکال در گروههای راک نیز قابل مشاهده است.
  با تشکر فراوان از مطلب قشنگت.

   
 14. ben henal.s

  مه 25, 2010 at 8:41 ق.ظ.

  jedan fekr mikonin feramasnon ine ie ke shoma goftin ?
  sakht dar eshtebeh hastin

   
 15. ساده انگار

  مه 30, 2010 at 10:53 ق.ظ.

  من در این زمینه خیلی تحقیق کردم. نمیتونم بگم خوبه یا بده. اما به طور یقین این مقاله کاملا از روی قصد و نیت بد نوشته شده. وقتی میخوندم یاد نوشته های پایگاه مقاومت بسیج افتادم. اینها نوشته های دولت ایران هست. کافیست ی سرچ تو ویکیپیدا کنید به زبان فارسی و میبینید که جمال الدین اسد آبادی هم فراماسونر بوده. و موسس چندین لوژ بوده. در کل این داستان های عجیب غریب و ربط دادن شیطان پرستی و هیلتر و نازیسم و فراماسونری ی آشی هست که این دوستامون از تو استینشون در آوردن.

   
  • هادی

   نوامبر 2, 2010 at 6:07 ق.ظ.

   سلام دوست عزیز
   بله ویکی پدیا سایت قوی و کاملی است .
   به عنوان مثال این موضوع رو بررسی کنید:
   من نمی دونم شما چقدر در مورد بهاییت اطلاعات دارید.! یک چرخی تو ویکی پدیا بزن ببین چی میگه. بعد یه تحقیق کوچم از بهاییت بکن و بعد مقایسه کن.
   اگه برای تحقیق در رابطه با بهاییت کمک خواستی من هستم.
   مثلا این کتاب های خوبیه:
   1- چرا از بهائيت برگشتم / خاطرات ميسح الله رحماني به اهتمام علي امير
   مستوفيان
   2- يشرگن ديگر بر بابيت وبهائيت / از علامه ملاعبد الرسول مدني كاشاني به
   اهتمام علي امير مستوفيان
   و…
   در ضمن این خیلی خوبه که آدم منابع موافق و مخالف را بخونه بعد درست و بدون اینکه تحت تاثیر قرار بگیره تصمیم بگیره.
   با تشکر.

    
 16. کمیل

  ژوئن 8, 2010 at 6:17 ب.ظ.

  کتابتون رو خیلی دوست داشتم ولی همین الان می برم می اندازمش تو سطل آشغال متاسفم براتون حرمت هیچی رو نگه نمی دارید حرمت کسایی رو نگه دارید که برای اسایش شما جون دادن

   
 17. درویش

  ژوئیه 5, 2010 at 12:23 ب.ظ.

  من از تفکر و یا جنبشی که شما به عنوان فراماسونری از اون یاد کردید، تشکر می کنم که این صفحه و این ابزار رو در اختیار من و شما قرار داده تا بتونیم با هم گفتگو کنیم. همین…

   
  • pianocafe

   اکتبر 13, 2010 at 5:42 ب.ظ.

   دقيقا و قطعا هر چيز كه ما را به جنب و جوش و تلاش براي تضارب آرا دعوت كند با ارزش است..

    
 18. پروشا

  ژوئیه 28, 2010 at 6:15 ب.ظ.

  با سلام
  يكي از يكي از عقل مي نالد يكي طامات مي بافد بيا كين داوريها را به پيش داور اندازيم.

  در اينكه اين نظام داراي تشكيلاتي منظم و منسجم هست هيچ بحثي نيست اما نكته در اينجاست كه ما هم (در حال حاضر ) تحت تاثير برنامه ريزي ها و تفكرات فراماسون قرار داريم و سالها بعد خواهيد ديد بر سر ايران چه خواهدآمد.
  يا علي ع

   
  • pianocafe

   اکتبر 13, 2010 at 5:40 ب.ظ.

   تاييدتون مي كنم و دوستان رو در 15 سال آينده به بازگشت و بازخواني به اين مقاله و نظرهاي خودشان دعوت مي كنم.

    
 19. لاله

  اوت 1, 2010 at 3:35 ب.ظ.

  ممنون که اگاهی دادید.

   
  • pianocafe

   اکتبر 13, 2010 at 5:38 ب.ظ.

   سپاس كه آمديد و آگاهي يافتيد

    
 20. نظام

  اوت 2, 2010 at 6:42 ب.ظ.

  خیلی خوب، واقعا برای ساخت فیلم مناسب بود.
  فقط متاسفانه در حد همون فیلم هالیوودی به درد میخوره و ارزش بیشتری نداره. (:|

   
  • pianocafe

   اکتبر 13, 2010 at 5:37 ب.ظ.

   البته قلب يخي اولين نمونه از الهام گيري اين موضوع و نوشته براي ساخت فيلم است كه به خوبي لايه هاي ماسون رو تشريح مي كنه (اميد كه يكطرفه به مقصد نرسد)

    
 21. فریبا

  اوت 3, 2010 at 4:58 ق.ظ.

  شاید فیلم ظهور رو دیده باشید…..فیلم رو هم ببنید.ادرس وبسایتی که در اون فیلم قابل تهیه است رو میذارم!
  http://arrivals.mouood.org/

   
 22. احمد

  اوت 8, 2010 at 6:32 ب.ظ.

  بسیار عالی بود

   
  • pianocafe

   اکتبر 13, 2010 at 5:35 ب.ظ.

   سپاس از همراهي پايدارت دوست خوبم

    
 23. حامد

  اوت 20, 2010 at 7:46 ق.ظ.

  سلام دوستان
  منم وقتي اولين بار درباره فراماسونها شنيدم شگفت زده شده بودم بعد كه فيلم ظهور را ديدم و سخنان استاد رايفي پور گوش كردم ديگر جواب خيلي از سوالاتم در مورد فريبهايي كه يهوديان و هرم قدرت براي بردگي مردم دنيا دارند رسيدم
  دوستان در اين مورد بيشتر تحقيق كنيد چون در اينده نزديك خيلي بدرد خواهد خورد
  اللهم عجل الوليك الفرج

   
  • pianocafe

   اکتبر 13, 2010 at 5:34 ب.ظ.

   با قسمت دوم نظر شما كه تحقيق بيشتر كنند همه ي دوستان موافقم و همگام با شما به جستجو و كنكاش اين موضوع دعوت مي كنم همگان را.
   البته نه فقط به سخنان استاد بسنده كنند بل مثبت و منفي نگاه كنند تا به مقام قضاوت صحيح برسند

    
 24. فریبا

  اوت 28, 2010 at 7:45 ق.ظ.

  بسیار خوب بود. سپاس

   
  • pianocafe

   اکتبر 13, 2010 at 5:32 ب.ظ.

   سپاس از نگاه زيباتون به اين نوشته

    
 25. alex

  سپتامبر 3, 2010 at 10:42 ق.ظ.

  به نظر من فراماسونری بهترین راه و روش می باشد و کمک به بشریت را می توان نمونه ان دانست

   
  • pianocafe

   اکتبر 13, 2010 at 5:31 ب.ظ.

   بهترين كمي قطعي است، نسبي نگاه كنيم، ‌چطوره؟

    
 26. پارمیدا

  سپتامبر 5, 2010 at 11:15 ق.ظ.

  میخواستم درباره فراماسون بیشتر بدونم اولین مقاله ای که دربارش خوندم همین بود ولی حتی من که هیچی از فراماسون نمیدونم تونستم تشخیص بدم که همه چیزایی که به هم ربط دادن اینجا از روی قصد بوده و نمیتونه واقعیت داشته باشه.
  این نمونه ای آشکار از دروغ پردازی های شاخدار … هستش.
  لطفا بیشتر تحقیق کنین

   
  • pianocafe

   اکتبر 13, 2010 at 5:18 ب.ظ.

   دوست عزيز اگر اين اولين مقاله ي شماست در باب فراماسون پس شما نياز به تحقيق بيشتري در اين زمينه ها داريد تا نظري ايچنين قطعي در رد اين نوشته بديد و اميدوار كه اين جرقه اي باشد تا شما به اعماق واقعيت اين موضوع با تلاش و تحقيق خودتون برسيد.

    
  • علی

   مارس 6, 2011 at 5:33 ق.ظ.

   شما نمیخواهید قانع بشید وگرنه دلایل خیلی واضحه.در ضمن با چشماتونم دارین میبینین همین دلایلو.

    
 27. h17

  اکتبر 13, 2010 at 3:51 ب.ظ.

  slm,besyar mofid bud va baraye projeye man ham kheily khub bud.
  <>
  <>

   
  • pianocafe

   اکتبر 13, 2010 at 5:19 ب.ظ.

   خوشحالم مفيد بود براتون دوست عزيز.

    
 28. غلامرضا

  اکتبر 13, 2010 at 3:52 ب.ظ.

  786
  امان از زمانی که کسی بدون بصیرت و آگاهی . بدون تحقیق و بررسی . بر مبنای احساسات و تحت تاثیر تبلیغات و تحریکات دیگران مطلبی رو رد کنه یا بپذیره . میخوام به ظاهر روشنفکرا بدونند که تبلیغات رسانه های وابسته به جهان غرب به مقیاس هزاران برابر بیشتر از تبلیغات دولتی های ایران هست . و همین نسل شما خودش محصول و ثمره و پرورش یافته تبلیغات رسانه های غربی هست . اینو میشه به وضوح در تمام ابعاد و زوایای زندگیتون دید . پوشاک . خوراک . مهمونی ها . روابط اجتماعی . همه و همه . اگه راست میگید و خودتون هویت مستقل دارید پس چرا در تمام کوچه های زندگیتون رد پای غرب زدگی اونم از نوع بی منطقش هست؟از مقاله خوبتون . حد اقل برای اینکه یه فرضیه و یه دیدگاه قابل تامل در رابطه با فراماسونری رو معرفی میکنه ممنونم . یا 21

   
  • pianocafe

   اکتبر 13, 2010 at 5:30 ب.ظ.

   غلامرضاي عزيز سپاسگذار از نظر لطفت نسبت به اين مطلب.
   اما بهتر نيست اينگونه سفيد و سياه به نسل سوم نگاه نكنيم؟ كمي خاكستري رو امتحان كنيم چطوره؟
   من سئوالي كه در مورد اين حرف تو دارم اين است كه ما چه چيزي را ارائه داديم به عنوان مكتب ايراني خودمون به نسل سوم كه الان از اونا بخواهيم به دنبال مكتب هايي كه فكر مي كنند صحيح است از مكاتب معرفي شده رسانه هاي خارجي(بهتره غرب رو اينجا استفاده نكنيم) نروند ؟
   آيا جز دروغ از صدا و سيما و رسانه هاي ديجيتال در حال فعاليت مي شنوند و مي بينند؟ آيا ما حقيقت تمدن و مكتب ايراني را به آنها نشان داده ايم؟
   آيا جوانان نسل سوممان را كه خون آريايي در رگهايشان جريان دارد را به اصل خود باز گردانده ايم تا به خود و آنچه بودند افتخار كنند؟
   يا اراجيف و خرافات و دروغ به عنوان بزرگترين سلاح عناد با خدا به آنها نشان داده و آنها را فراري داده ايم؟
   قطعا اگر اينگونه مي كرديم و اين تمدن را براي اسلام مصادره نمي كرديم و از خوبي هاي بيشمار اسلام در پيشرفت بهتر و بيشتر تمدن ايراني استفاده مي كرديم امروز نگران هيچ چيز نبوديم.
   اين دشمن كه مي گويي همانهايي هستند كه به نام دين همه ي دنيا و تمدن ايران را به اراجيف و خرافات و دروغ كشانده اند.

    
   • mehrzad

    اکتبر 25, 2010 at 11:47 ق.ظ.

    با سلام ممنون از اطلاعاتي كه گذاشتيد ادامه بديد
    نظرهارو خوندم جالبه اما از اون جالبتر چيزيه كه من ميگم بهتون
    ميدونستيد كه فراماسونها اونهايي هستند كه واسه شيطان كار مي كنند؟
    اين گروه براساس گفته هاي يه محقق از زمان فراعنه مصر بودن وبراي شيطان كار ميكردند بعد به امپراطوري روم رسيدند بعد به امپراطوري بريتانيا وآمريكاواسراييل
    نكته جالب اينكه هميشه اين دودمان شيطان در طول تاريخ يه دشمن هميشگي داشته اونم پارس بوده از زمان فرعون روم بريتانيا آمريكا و حالا اسراييل بهش خوب فكر كنيد

     
 29. کار

  اکتبر 29, 2010 at 8:00 ق.ظ.

  خیلی سخته این روزها در مورد مطلبی سایتی بدون حرص و کینه و یا مقدس سازی شده پیدا کنی خیلی خوبه مطلب بیطرف رو بخونی ممنون زحمت کشیدی من فکر کنم هرکسی هر عقیده ای داره برای عقیدش نمادی هم داره همه مقلدان ایینی هم ایینهای دیگرو شرک و بت پرستی میدانن و سعی میکنن که یاران خودشونو بیشتر کنن همه هیچ فرقی میان هیچ فرقه ای نیست همشون مثل همن پس اگه کسی فرقه ای رو شیطانی میدونه فرقه خودشم که قبول داره شیطانیه چون دید بد و منفی داره

   
  • pianocafe

   نوامبر 5, 2010 at 9:34 ق.ظ.

   دقيقا و اين نظر شما نگاهي فلسفي به ذات وجود فرقه هاي مختلف و بنيان شناسي آنها بود.
   من تاييد مي كنم بخش دوم نظرتون رو.
   از لطفتتون هم سپاسگذارم.

    
 30. مسعود

  اکتبر 30, 2010 at 12:59 ق.ظ.

  با سلام
  ممنون از مطلبی که گذاشتید
  من فقط میخواستم اینو بگم که به این راحتی نمیشه راجع به فراماسیونری تحقیق کرد
  چون تمام کتابها و مقاله های راجع به فراماسیونری رو دو دسته نوشتن
  یه سریشون که خودشون ماسون بودند و بقیه هم که مخالف ماسون ها
  با تشکر

   
  • pianocafe

   نوامبر 5, 2010 at 9:35 ق.ظ.

   هميشه همين بوده مسعود عزيز درسته؟ مخصوصا در كشور ما كه تحقيق و خاكستري بودن معنايي ندارد و همه يا سفيدند يا سياه. من تو كامنت ها سعي كردم ذهن دوستان و خودم رو ببرم به سمت نگاه خاكستري كردن به اين موضوع.

    
 31. مونا

  نوامبر 3, 2010 at 11:15 ب.ظ.

  به نظر من شما باید شام سبک تر بخورید
  تا خواب بد نبینید
  اخه مرتیکه پرچم امریکا چه ربطی به فراماسونری داره
  هر شیکری هرکی خورد که شما هم نباید بخورید

   
  • pianocafe

   نوامبر 5, 2010 at 9:39 ق.ظ.

   دوست عزيز من، شما را به نظر خودتون بر مي گردونم و برايتان آرزوي سبز كامي و سفيد انديشي و انديشيدن زاينده دارم.

    
 32. keyvan

  نوامبر 8, 2010 at 6:11 ب.ظ.

  kash midunestid ya agar midunid ensaf dashtid baad maghale mineveshtid…

   
  • pianocafe

   نوامبر 8, 2010 at 7:08 ب.ظ.

   گيوان گرامي سپاس از نگاه زيبايت. سعي در ترغيب به دانستن و يا اشتراك دانسته ها براي ايجاد تضارب آراء هدف انتشار اين مقاله بود. ميدان نقد و كافه باز است…

    
 33. آتنا

  نوامبر 13, 2010 at 1:30 ب.ظ.

  خیلی عالی بود امیدوارم موفق باشی

   
 34. آتنا

  نوامبر 13, 2010 at 1:41 ب.ظ.

  خیلی عالی بود امیدوارم موفق و پیروز باشی

   
 35. مژده

  نوامبر 18, 2010 at 12:47 ق.ظ.

  سلام
  من چن روز پیش این مطلب رو خوندم و اون قدر ذهنم رو درگیر کرد که دوباره کلی گشتم و اینجا رو پیدا کردم تا یه کمی نظر بدم!
  راستش خود فراماسونری برام زیاد جالب نیست ولی پدیده شدنش برام جالبه. این که همه درباره ش نظر دارن و نظر باردار دارن. یعنی خوبه یا بده می گن. انگار که یهویی همه فهمیدن که باید یه ماهی ای از این قضیه گرفت.
  اولاً که به جز غلطای املایی مقاله، یه روندای غیر منطقی ای توش هست. مثلاً همون اول، هنوز درست حسابی توضیح نداده که فراماسونری چی هست، هدفش چیه مثلاً، ابزارش برا رسیدن به هدفش چیه و اینا، تو پاراگراف بعد گفته که خاستگاه فراماسونري اصول اعتقادي الحادي است. مفاهيم و علائم پنهان آن، اين موضوع را مورد تأييد قرار مي‌دهند. می دونین من یه چیزی می خوام بگم که توضیحش برام سخته. اصلاً نمی خوام موضع منفی به این مقاله بگیرم. ولی می خوام بگم که دوران کتاب بینش مدرسه تموم شده. وقتی می خواین یه چیزی رو با این قطعیت بگین، باید شروع کنین و قدم به قدم بگین که مثلاً ما به این دلیل می گیم که خواستگاه فراماسونری ریشه داره تو این تفکر و یکی دو تا ارجاع هم از یه اسنادی که بیشتر مردم قبولش دارن بیارین. بعد که همه چیزو پله پله گفتین، تهش بگین که خوب آره پس این ریشه داره تو عقاید الحادی (اونم الحادی ای که ما تعریف کردیم) یا حتی به نظر نویسنده، این این جوریه.
  می خوام بگم که سبک این نوشته شبیه اخبار فارس و رجاست! می گه اینه که هس، قبول داری داشته باش، نداری برو قاطی منافقین و بیا بجنگیم!
  یعنی می خوای قبول داشته باشی که پنتاگون نشونه ی اینه، قبول داشته باش. می خوای بگی که اگه می خواستن خیلی خفن باشه و مخفی باشه، چرا تو اسمش «پنتا» گذاشتن که همه بفهمن، به ما ربطی نداره. می خوای بپرسی که سران این ماسونها چه جوری حرف زدن و این همه اطلاعات که با اطمینان نوشته شده، از کجا درز کرده؟ مشکل خودته. ما داریم تو رو به راه راست هدایت می کنیم. می خوای باش می خوای برو تو جبهه ی آمریکاییا و صهیونیستا و اینا.
  واقعاً مطلب بی سندیه و اصلاض داکیومنتری نیست. اقلاً ش اینه که این همه ماجرا که مث قصه و افسانه ذکر شد، تهش نویسنده انقد پرقدرت ادعا نمی کرد که من راز بزرگشو کشف کردم! یا از اون بدتر، اصلاً یه جوری حرف بزنه که قضیه بدیهیه.
  من این فیلم ظهور و حرفای این آقایی که دارین می گین رو ندیدم، ولی اگه اونا هم همین طور باشه واقعاً ناراحت می شم که مردم ما عادت کردن این قدر بی دلیل و مدرک به یه سمتی کشیده بشن. اون عده ای که بی دلیل و مدرک حرف می زنن بازم برام قابل توجیه تره کارشون، ولی این همه آدمی که به زور می خوان این وری یا اون وری باشن اصلاً برام قابل درک نیست.
  ولی از منطقی که تو جواب دادن به کامنتها داشتین خیلی خوشم اومد. چه موافق چه مخالف. این خودش اشاعه ی یه فرهنگ خوبه که ماها دیگه کم کم یادمون رفته و اثبات نظر شخصیمون به هر قیمتی، جای همه ی این کارا رو گرفته.

   
  • pianocafe

   نوامبر 18, 2010 at 6:49 ب.ظ.

   سلام دوست متفكر كافه. خوش آمدي
   خيلي خوشحالم كه اين مطلب درگيري ذهني رو براي شما ايجاد كرد كه دوباره بيايي و در مورد روند نوشتاري اين مقاله نظري در خور تامل بدي و مرا به اعترافي حرفه اي وا داري.
   نظر شما در مورد سير منطقي اين مقاله از ديدگاه گام به گام بودن و پله به پله بودنش را با دل و جان مي پذيرم اما اين مقاله را با اين روند يك شيطنت ژورناليستي دارد و همين شيطنت دوستان خوب و كامنت ها و تفكرات بيشمار و بازديد هاي نجومي اين مقاله را به همراه داشت و محفل و جرقه اي شد براي تاملي دوباره به موضوع مهم فراماسون و ترغيب به تحقيق و انديشيدن درمورد آن.
   من در جهت دهي به گپ هاي دوستان خوب كافه سعي در خاكستري كردن نگاه ها براي زايش انديشه و تحقيق در چون شمايي داشته و دارم.
   فارس،رجا،فاكس،يورو،سي ان ان و تمام نا رسانه هايي چون اين تا زماني كه به دولتي وابسته اند(مخصوصا دو مورد اول كه شما نيز نام برده كه به دولتي با تفكر توتاليتارسم وابسته اند) جايي نه در كافه ي ما و نه در ذهن جوانان و متفكراني چون شما دارند.
   ورودت گلباران و سپاسگزار از وقتي كه براي دوستان خود در فضاي صميمي كافه گذاشتي.
   فصاي نقد و كافه همچنان باز است.

    
 36. پويا

  نوامبر 26, 2010 at 1:27 ب.ظ.

  سلام.
  مي خواستم بدونم آيا اين مقاله تحقيقی كار خودتونه؟

   
  • pianocafe

   نوامبر 26, 2010 at 2:37 ب.ظ.

   سلام و خوش آمدي دوست خوبم به كافه.
   اين مقاله ريشه اش براي دوست گرانسنگ آریا آریامنش است كه در تيتر هم گفته شده است براي بچه هاي كافه نگاشته شده است. ويرايش كافه هم به آن افزوده شده.

    
   • پويا

    نوامبر 26, 2010 at 9:09 ب.ظ.

    متشكر كه متذكر شديد.
    سوالم بابت اين بود كه اين مطلب رو با ويرايش كمتر در http://genuineislam.blogfa.com/post-20.aspx
    خوانده بودم. می‌خواستم بدونم كه منبع اصلی‌كدام يك است.

     
   • pianocafe

    نوامبر 27, 2010 at 7:30 ب.ظ.

    اون مطلب رو ديدم دوست خوبم.
    همانطور كه گفتم اين متن براي كافه توسط دوست فرهيخته ام آريا آريامنش نوشته شده و اگر دوستي اين متن را كپي كرده باشد با ذكر منبع بلامانع است.
    هرچند كپي رايت كه نباشد بدون ذكر منبع و نويسنده نيز بلامانع است!

     
   • پويا

    نوامبر 29, 2010 at 6:41 ق.ظ.

    ممنونم از توجهتون به پاسخ ها 😉

     
 37. ناشناس

  نوامبر 27, 2010 at 10:08 ب.ظ.

  سلام
  مطالبتون رو برای اولین بار بود که میخوندم راستش تو ویکی پدیا هم راجع بهش خوندم اما به نظرم خیلی عجیب اومد نوشته هاتون بیشتر جاها ضد و نقیض بود … چند تا سوال برام پیش اومد اول اینکه اگه ماهیت خدا رو قبول ندارند و منشا تمام جهان رو از یک سلول میدونند پس منشا همون سلول از کجاست هر چقدر هم هوشیا باشه به هر حال باید از جایی اومده باشه! خود من هم گاهی به این موضوع فکر میکنم که منشا جهان هستی از کجاست که شاید خنده دار باشه اما به نظرم ماهم ساخته دست یه عده که از برتر هستند هستیم مثل ادم فضایی ها که بارها مشاهده شدن با همه ی این اوصاف توتن به نتیجه رسیدن به ابتدای هستی رو نداریم و این که همه از یک سلول شکل گرفتیم یه نظریه است و نمیتونه کاملا منطقی باشه ؟
  دوم اینکه وقتی اینها میگن طبق غریزه دو تا سلول با هم پیوند خوردن پس بحث محارم بودن زن و مرد هم از بین میره؟
  با توجه به از بین رفتن لژهای قبل انقلاب و از هم پاشیدن گروه فراماسونرها ایا باز هم این حذب در ایران فعالیع میکنه؟ راستش این طور که من شنیدم و ار همونجا هم کنجکاو شدم نسبت به این گروه ظاهرا این انقلاب رو خود فراماسونرها ترتیب دادن و در حال حاظر تمام سران کشور هم از این گروه هستند…. فکر میکنم شما با توجه به مطالعه و شناخت بیشترتون به راحتی به تونید به این سوال جواب بدی؟
  من چون اولین مقاله ای بود که راجع به این گروه از جوامع بود که خوندم فقط میتونم بگم جالب بود و حس کنجکاویم رو بیشتر کرد و هیچ نظری درمورد یک طرفه بودن یا نبودنش نمیدم.
  موفق باشید.

   
  • pianocafe

   نوامبر 28, 2010 at 7:02 ب.ظ.

   سلام دوست ناشناس عزيز كافه
   در مورد بحث اولي كه مطرح كردي ماسون راهي كه براي شناخت خلقت پيش روي پيروانش مي گذارد ماترياليسم مطلق است. به اين عنوان كه ماده از روز اول بوده و هست و خواهد بود و اين ماده شعور دارد و از روز اول شروع به تكامل كرده و امروز هرآنچه مي بينيم از ماده است. اين دليل به تاييد اين نظريه نيست، چرا كه با نگاهي به فلسفه ي فيلسوفان شرق همچون علامه طباطبايي نقيضه ي اين نظريه را از ديدگاه ايشان مبرهن است.
   محارم بودن زن و مرد رو مطرح كرديد. اين حكم اسلامي زماني معنا پيدا مي كند كه ما به عصر اعراب جاهليت رجوع كرده و فرهنگ اعراب ملخ خوار را مشاهده كرده و دليل منطقي اين حكم را بيابيم. در ماسون اين نظريه مورد توجه قرار نمي گيرد چون مبناي آن بعد از رنسانس و بر پايه ي فرهنگ اروپاييان بعد ار قرون وسطا استوار است.
   در مورد انقلاب 1979 و عوامل آن تا به امروز شما را سرنخي مي دهم و باقي تحقيق را به شما واگذار مي كنم.
   آيت الله كاشاني اولين روحاني فراماسون ايران بود كه مي شناسم. دكتر مصدق و فاطمي اگر امروز بودند اين را بهتر از هركس ديگر درك مي كردند. و تفكر توتاليتاريسم حاكم بر ما از آيت الله مصباح به عنوان تكيه گاه فكري و عقيدتي نظام سرچشمه مي كيرد و مصباح و انجمن حجتيه همان فراماسونري خشك در ايران هستند.
   سپاس از حضور گرمت و نگاه سبزت به محيط كافه. ارادت. كافه چي

    
 38. ناشناس

  نوامبر 28, 2010 at 7:43 ب.ظ.

  سلام مجدد من را پذیرا باشید. خیلی ممنونم از حسن توجه و پاسختون.
  بنده نبیره حاج ملا هادی سبزواری فیلسوف ایرانی هستم که بعد از ملاصدرا دومین فیلسوف هستند.
  خیلی خوشحالم از اینکه با سایت شما اشنا شدم راستش من شخصا از مباحث فلسفی خوشم نمیومد اما از اونجا که با عده ای صحبت میکردم در مورد عوالم ساختاری دولت بحث به جایی کشید که دوستان گفتن که دولت در دست همین فرماسونرها اداره میشه خب برام جالب بود که راجع به این موضوع تحقیق کنم که ار شانس به سایت شما که تقریبا جامع و خلاصه مبحث رو توضیح داده بودید رسیدم.
  با توجه به پاسخ شما که فرمودید مصابح از فرماسون هاست و از طرفی هم احمدی نژاد و اطرافیونش از طرفدارهای این ایت الله هستن و ایشون هم شدیدا حامی و مدافعشون پس با این اوصاف میشه به این نتیجه رسید که خیلی زود ایران به دست این حذب میوفته و همه چی عوض میشه.
  اما من یه چیزی رو نمیفهمم اگه اینا از اون فرقه هستن و با توجه به تعاریف شما فرماسونرها خیلی خیر هستن پس چرا همه چی بر عکس و اینا همش ادای ادمهایی رو که می خوان کمک کندد به مرردم رو در میارن؟ ایا استنباط من از این موضوع غلطه؟
  باز هم از اینکه پاسخم رو میدید ممنونم.

   
  • pianocafe

   نوامبر 29, 2010 at 10:42 ق.ظ.

   واقعا خوشبختم از اينكه كافه رويي چون شما ميهمان كافه پيانو است. بر سر مزار فقيه بزرگوار ايراني درود كافه چي و كافه روهايش را برسانيد.
   شما كمك كردن رو دقيقا دست متوجه شديد اما به هدفي كه پشت اين كمك كردن است شايد توجهي نداشتيد.
   به حزب الله درلبنان، به حماس در فلسطين،به چاوز و رهبران كمونيست در امريكاي جنوبي،به نيرو هاي خودسر! در افغانستان و عراق كمك مي كنيم.
   حاصل چه ميشود؟ محاصره ي غره كشتار دختركان و پسركان و دوشيزكان و پيران. حمله به فلسطيني ها و كشتن روزانه چند ده نفر از هر دو طرف،هر روز در عراق و افغانستان بمب گذاري و كشته شدن و زخمي شدن ده ها نفر،‌ حكومت استبدادي چاوز و به سطوح امدن مردمانش و روزگاري كه مي بينيد در محله هاي از تهران و ده ها و روستاها با چه فلاكتي . . . اما بزرگ زندگي مي كنند.
   به قول شيخ اصلاحات در نطقي تاريخي نان اين دولت در جنگ و آشوب به پا كردن است.
   ارادت. كافه چي

    
 39. محسن خویشکار

  نوامبر 28, 2010 at 8:24 ب.ظ.

  سلا م .عالی و بسیار لطیف . امید وارم همیشه توشه ی نوشته هایت پر از رمز و راز های زیبا باشد .

   
  • pianocafe

   نوامبر 29, 2010 at 7:17 ب.ظ.

   سلام دوست عزيز محسن جان.
   سپاسگذار از نگاه زيبايت…

    
 40. حمید رضا

  نوامبر 30, 2010 at 12:08 ب.ظ.

  سلام. از نگاه خاکستریتان خوشحالم.
  پاسختان به کامنت ها کاملا منطقی بود من خودم توانایی اینقدر مثبت نگاه کردن و تشکر را ندارم.
  اما چند سوال! آیا مگر فراماسونری بر پایه علم و ماده عمل نمی کند؟ پس کابالا و سحر و جادو چه توجیهی دارد؟ آیا صرفا برجهای هرمی نشانه فراماسونزی است؟(گفته می شود راه حضور مادی شیطان هرم است) آیا تمام نشانه هایی که گفته شد صرفا برای به رخ کشیدن فراماسونری است؟ مگر این گروه یک گروه مخفی وسری نیستند؟ آیا اینها نشانه هایی مبنی بر فعالیت این افراد در زمینه متا فیزیک جهت تسلط بر جهان نیست؟ آیا صرفا نگاه منفی یا مثبت باید داشت؟ آیا از زمینه سازی های این گروه در زندگی خودمان خبر داریم؟ شاید هم همه اینها یک نگاه پیچده به اتفاقات زندگیمان است! این نگاه خاکستری بنده!! نه نتیجه ای نه برداشتی(برای دوستانی که جهت مخالفت با این مقاله حرفهای تند زدند)
  از نظر بنده فراماسونری یک مکتب کاملا پیشرفته و علمی است که با توجه به کمی نگاه متا فیزیکی با کابالا یکی است اما با ظاهری معمولی ولی قدرتمند.
  اینکه آیا دجال های توصیف شده اند نیز بی شباهت نیستند. اکثر نشانه هایشان وجود همان شیطان است! اینها شیطان را نمی پرستند خدا را نهی می کنند شاید کمی دور از ذهن و غیر قابل درک و غیر منطقی باشد اما این نگاه وجود دارد.
  اگر دنبال متا فیزیک نبودند هنوز در پی معبد سلیمان و فلسطین نبودند اگر واقعیت نداشت قدرت های بزرگ اینقدر جنگ زرگری به راه نمی انداختند. اما سوالاتی باقی مانده که یکی از آنها این است که اگر آنها کاملا بد هستند و این طرف کاملا راست چرا ما در مملکت خودمان هنوز اتفاقاتی می افتد که در کشور های فراماسون نمی افتد!؟ ( در نگاه خاکستری گیر کرده ام)آیا واقعا آنها همان دجال هستند و ما منتظر منجی؟

   
 41. pianocafe

  نوامبر 30, 2010 at 7:52 ب.ظ.

  درود حميدرضاي عزيز.
  خوش آمدي به كافه پيانو و سپاس از محبت و نگاه لطيفت.
  يك توضيح اينجا بدم كه فراماسون برداشتي كه از خلقت مي دهد بصورت مادي است و شكل تكامل يافته ي ماده انگاري ارسطو است كه براي پيشرفت و ترقي مانند يك برنامه ي منظم و هدف دار براي تكامل هر روزه ي خود از تمام اعتقادات بشر و تجربيات نا موفق مكاتب ديگر استفاده كرده و براي تكامل منبع باز(اوپن سورس) عمل مي كند. كابالا را نفي و يا رد نمي كند همانگونه كه دقت كني هيچ اعتقاد و تفكري را رد نمي كند بلكه به صورت مترقي از آن براي تكامل خود استفاده مي كند و اين از نظر من انديشه اي والاتر از انديشه معمول و رايج مكاتب است و همين سحر آميز كرده است ماسون رو.
  در مورد هرم توجه شما و دوستان ديگرم را به نماد شيطان(سنگ شيطان) در مراسم حج مكه،جلب مي كنم شايد خيلي پيچيده تر و جالبتر شود موضوع ساده ي هرم.(…؟)
  در مورد شيطان پرستي با شما موافقم و مثال و سرنخي مي دهم به شما از فيلسوف برجسته دوران ما نيچه كه نيچه قائل به مرگ خدا بود و اينچنين ملحدناميده شد اما كسي از خود نپرسيد كه نيچه كه حرف از مرگ خدا مي زند پس خدايي را ديده بود كه به مرگ او قائل شده بود، فراماسون نيز در مورد خدا به نحوي ديگر سخن مي راند و سخن راندن در اين جاده با نهي مطلق او سازگار نيست.
  اما در مورد آنچه امروز اينجا و اين سر دنيا اتفاق مي افتد و شما در فراز آخر كامنت خود به آن اشاره كرديد به توضيحات مفصلي كه براي دوست همراهمان ناشناس در چند كانت بالاتر در پاسخ دو سئوال ايشان دادم جلب مي كنم كه تمام آنچه مي خواهيد بدانيد گفته ام.
  ارادت. كافه چي

   
 42. ملیکا

  دسامبر 11, 2010 at 6:00 ق.ظ.

  سلام،موضوع فراماسون موضوع بسیار جالبی ست. ولی باور کنید خیلی از مطالبش دست کاری شدست!
  من اون ها رو قبول ندارم همچنین خیلی از تحلیلات بی فایده ی دیگران که مد شده همه چیز رو به شیطان پرستی ربط می دن.
  در هر صورت بی نهایت از شما ممنونم فقط لطفا با قصد بی طرفی مطلب بذارید.

   
  • pianocafe

   دسامبر 11, 2010 at 3:53 ب.ظ.

   سپاسگزارم دوست خوب و كافه روي مهربان از نظرت و اين وقتي كه گذاشتي و كمي به نوشته و كامنت هاي دوستان فكر كردي. من هم معتقدم كار زيادي براي شناختن مكاتب مختلف دنيا من جمله فراماسون و بيشتر فراماسون داريم كه قسمتي از آن به عهده ي من و شماست… پس بيشتر و بيشتر زاويه هاي مختلف نگاه هاي افراد متفكر به مقولات اختلافي چون اين را كنكاش كنيم و به جمع بندي خاص خودمان برسيم.
   ارادت. كافه چي

    
 43. رویا

  دسامبر 12, 2010 at 5:09 ب.ظ.

  من با فراماسونری موافقم بیایم یه کم پیشرفته و امروزی فکر کنیم اونا اعتقادات خودشونو دارند باید براشون احترام قائل شد

   
  • pianocafe

   دسامبر 26, 2010 at 5:15 ب.ظ.

   دوست خوب كافه، رويا.
   اين حقيقتي گمشده در دنياي امروز ما(مخصوصا جهان سوم) است كه به عقايد يكديگر احترام نمي گزاريم.
   هدف اين مقاله همانطور كه بارها گفته ام رد يا تخريب يا تحسين ماسون نيست اين مقاله تنها هدفي كه دنبال مي كند ايجاد شوق و انگيزه در شناخت بيشتر مكاتب و انديشه هاي امروز دنيا و مستتر در تمام احوالات زندگي خودمان است.
   پس از اين تحقيق و مطالعه است كه شايد چون شمايي به موافقت با آن و چو ديگري به مخالفت با آن بر مي خيزيد و هر دو براي هم محترميد چون مي انديشيد.
   سپاس از نگاه انتقادي زيبايتان.

    
 44. sahar

  دسامبر 20, 2010 at 9:44 ق.ظ.

  loved it
  but its not complete
  there were alot missing
  u should also put videos called ARRIVALS
  khoda ghovat

   
  • pianocafe

   دسامبر 26, 2010 at 5:11 ب.ظ.

   دوست عزيز سپاسگزارم از اميد قوتي كه به همه ي كافه روهاي كافه پيانو داديد.

    
 45. شهروز

  دسامبر 21, 2010 at 2:01 ق.ظ.

  جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه
  چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند

   
  • pianocafe

   دسامبر 26, 2010 at 5:48 ب.ظ.

   کس چو حافظ نگشاد از رخ اندیشه نقاب، تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند

    
 46. zahra

  دسامبر 25, 2010 at 3:55 ب.ظ.

  سلام.مطلب خیلی قشنگی بود.چند وقت پیش یه برنامه در این مورد دیدم که خیلی به این موضوع علاقه مند شدم.دوست دارم بیشتر در این مورد بدونم.اگه لطف کنینو منابعشو بهم معرفی کنی ممنون میشم.

   
 47. عليرضا

  دسامبر 27, 2010 at 9:48 ق.ظ.

  در پاسخ به نظر ها در جايي تاييد کرديد که بعضي از سران نظام هم ماسون هستند! که اگر اينطور باشد پس آمريکايي هم هم که قبلا ماسون بودن بعد دو تا ماسون(آمريکا و ايران و البته اسرائيل) چرا آبشون توي يک جوب نميره و حتي همديگر را به جنگ و نابودي تهديد مي کنند؟؟؟ در کل در مطالبتون تناقض زياده …. در مورد هيتلر هم همين مشکل وجود داشت …. فکر مي کنم چون مطلب سنگين هست خود شما هم کمي گيج شديد و فردا ماسون نشويد شانس آورديم!

   
  • pianocafe

   دسامبر 29, 2010 at 10:49 ق.ظ.

   سلام دوست خوب و مهربان عليرضا. خوش اومدي.
   شما پاسخ حقير به كامنتها رو اگر بيشتر دقت مي كردي به صورت كامل چارت ارتباط اينطرف و آنطرف را كاملا و به صورت ريز شرح داده ام.
   اما فقط در پاسخ به بخش آخر صحبت شما كه بنده خط فكري نظام رو از زمان آيت الله كاشاني تا امروز به اينصورت بيان كردم كه حجتيه در ايران ماسون در غرب است به صورت كاملا خشك و بلاتغيير. فكر كنم در همين حد كافي باشه. ممنونم از نظر خوب و نگراني كه بابت كافه چي داري.

    
 48. حقیقت خاموش

  دسامبر 31, 2010 at 8:48 ق.ظ.

  سلام. دعوت میکنیم ازتون با سری مقالات جدید حقیقت خاموش پیرامون بزرگترین دروغ تاریخ با ما باشی.

   
  • pianocafe

   ژانویه 10, 2011 at 7:20 ق.ظ.

   دوست گرامي خوش آمدي به كافه.
   مقالات شما بسيار جاي بحث و اطلاع رساني و فراگيري اطلاعات دارد.
   و به زودي ميهمان شما خواهيم بود براي آموختن، نقد و دوباره آموختن.

   ارادت. كافه چي

    
 49. ارش

  ژانویه 2, 2011 at 7:59 ق.ظ.

  بادرود.1منابع شمادرموردفراماسون فقط ازمنابع خارجی هست یا فقط به گفته های داخلی بسنده کرده اید.2.ایاانقلاب ایران زاییده همین قدرت است؟3.ایاهنوز هم فراماسونهابر ما حکومت میکنند؟

   
  • pianocafe

   ژانویه 10, 2011 at 7:25 ق.ظ.

   درود فراوان آرش عزيز.
   در مورد منابع گفته بوديد كه من مقالات خارجي مفيدي رو در جواب دوستان معرفي كرده ام. آنزمان كه اين نوشته نگارش يافت مقالات داخلي زيادي در اين مورد وجود نداشت يا خلاء اش حداقل احساس مي شد تقريبا بهار و تابستان 87.
   در مورد انقلاب و فرمانروايي امروز اين خطه من در پاسخ نظرات دوستان در بالا به تفصيل شرح داده ام و شما را به خواندن آنها ترغيب مي كنم چرا كه همان مقدار بسيار تا امروز براي من دردسر ساز شده است اما چه باك وقتي دوستان خوب و كافه روهايي نازنيني چون شما مي پرسيد و من پاسخ دهم.

   دوستدار شما. ارادت. كافه چي

    
 50. Mohsen

  ژانویه 10, 2011 at 11:19 ب.ظ.

  دوست عزیزم امیدوارم از رک بودن ناراحت نشید.ولی ای کاش شما منبع نوشته هاتون رو مینوشتید.چون من میدونم که بی اجازه اینرو از یک وبلاگ دیگه کپی کردید

   
  • pianocafe

   ژانویه 11, 2011 at 10:09 ق.ظ.

   دوست عزيزم و مهربانم درود و سپاس از اين رك بودن.
   بنده هيچگاه از رك بودن و بي رحمانه تاختن به خود نوشته ها داستان ها و اشعار ناراحت نمي شوم بلكه معتقدم هر نظريه شخص و نوشتاري نياز به بي رحمانه ترين انتقادها را دارد و اين چكش كاري روح حقيقت جو و متعالي در راه رسيدن به كمال است.
   در مورد ديدگاه شما نيز بنده طي دو سال و خورده اي اخير بيش از ده هزار بازديد تنها از اين مطلب اختصاصي كافه داشته ام و اصولا خودم قرباني رعايت نشدن حقوق مولف هستم در زمينه هاي فعاليت خود. در ابتداي نوشته هم تمام اين ساليان نام دوست گرانسنگم آريا آريامنش به عنوان محقق اين نوشتار آمده است. حال شما مدعي هستيد هنوزهم كه مي دانيد اين مطلب براي سايت يا وبلاگ ديگري است به نظر شما احترام گذاشته و از اينكه خاطر شما در اين ديدارتان از كافه مكدر شده است پوزش مي طلبم.

   ارادت.كافه چي

    
 51. امین

  ژانویه 12, 2011 at 11:12 ب.ظ.

  با درود
  هم مقاله را خواندم هم نظرات و انتقادات را.بسیار جالب و جامع بود.
  خیلی خوشحالم که میبینم انسان بسیار منطقی و نقد پذیری هستید و ای کاش تمام کسانی که ادعای روشنفکری دارند،حداقل کمی به شما شبیه بودند.
  ارادت و سپاس مرا بپذیرید

   
  • pianocafe

   ژانویه 13, 2011 at 8:10 ب.ظ.

   درود فراوان دوست عزيز و مهربانم امين.
   ورودت به كافه رو به فال نبك گرفته و اميدوار كه مطالب هم به دل شما بشيند.
   اميد به همراهي كافه روهايي چون شما.

   ارادت.كافه چي

    
 52. الهه

  ژانویه 24, 2011 at 8:25 ق.ظ.

  سلام. دردمن تنهایی نیست درد من مرگ ملتی است که گدایی را قناعت بی عرضگی را صبر وبا تبسمی برد بار این حماقت را حکمت خداوند می دانند. دکتر شریعتی

  دوست اگاهم. نظر شخصی من اینه که نوشتتون کمی ایدئو لوزیک زده است کتاب اسماعیل رائین در این زمینه و برخی از نوشته های اقای دکتر صادق زیبا کلام می تونه بهتر اطلاعات تحریف نشده ای رو منتقل کنه. در ضمن فراماسو نری در کشورهایی که خفقان واستبداد بالایی وجود داره شکل میگیره و در دوران مشروطه در ایران نقش بسیار بالایی در بیداری مردم داشته و در میان انها مجتهدینی هم حضور داشتن مانند روحانی بیدار واگاه مرحوم اقای سید جمال الدین اسد ابادی

   
  • pianocafe

   آوریل 17, 2011 at 5:50 ب.ظ.

   دوست خوب و مهربان كافه روي من درود
   من با نظر شما در مورد اينكه جوامعي كه خفقان بالايي رو دارن ملت بدنبال اتوپيا مي گردن و ماسون (يا مجتهدين و روحانيون و اديان به طور اخص نظر شما فراماسون) مي تونه اون اتوپيا رو به صورت زيرزميني (كه شايد بهترين راه مبارزه ي انقلابي است) به مردم عرضه مي كنه، كاملا موافقم…
   سوال اينجاست كه چرا ما بايد بدنبال اتوپيا باشيم كه كساني به ما عرضه كنند؟
   هيچ چيز بد مطلق نيست و هيچ چيز خوب مطلق. ما بايد همه جيز را بشنويم خوب هايش را برداريم و بدهايش را دور بريزيم و روي خوبي هايش انديشه كنيم و آنگاه انتخاب كنيم..
   ما بايد به جاي ماهي تحربيات و تفكرات اتوپيايي ديگران، ماهي گيري، راه رسيدن به تفكر چه آرماني چه غير آرماني خودمان را بياموزيم. زماني كه ما تفكر كنيم،‌انديشه هايمان را نمي توانند در خفقان نگاه دارند و انديشه زاييده تغيير است به سوي آرماني شدنمان كه زاييده تلاش ماست و هيچ كس نخواهد توانست آن را از ما بگيرد، بجاي قبول مكاتب و تفكراتي كه ناديده و نا شنيده انگ سياه و سپيد مي زنيم، پيرو مي شويم، دنباله مي گيريم، دشمن مي شويم و دشمني مي ورزيم.
   كافه پيانو تمام تلاشش رسيدن به آن تحقيق و بررسي و تفكري است كه شما رو به اون پاراگراف مهم نظرتون رسونده…
   كافه خيلي خوشحاله كه كافه روي انديشمندي مثله شما داره…
   ارادت. كافه چي

    
 53. کوروش

  فوریه 1, 2011 at 4:53 ب.ظ.

  ba tashakor az kafe chie aziz

  mataleb va nazar ha kheyli jaleb bood.man seriale zohuro didam.sohbataye ostad rafei ham goosh kardam.tanha chizi ke dar morede free mason ha ghabele bahse namad gera boodaneshoone.masalan dar morede ye dollari faghat mishe namadhashuno barresi kard ke na faghat too ye dollari balke too tamame jahan dare dide mishe.mamnoon az matlabetoon

   
  • pianocafe

   آوریل 17, 2011 at 5:58 ب.ظ.

   كوروش عزيز درود.
   سپاسگذار از لطفت و برداشتت و اينكه بدنبال بررسي همه جانبه ي اين موضوع همچنان باش
   موفق و همراه كافه بماني كافه روي عزيز.

   ارادت. كافه چي

    
 54. بهزاد

  فوریه 7, 2011 at 5:33 ب.ظ.

  آنچه مسلم است نمی توان در مورد فراماسونری بطور قطع و یقین صحبت کرد و این به دلیل مخفی بودن فعالیتهای آنها می باشد پس بهتر است یک جانبه به موضوع نگاه نکنیم ودیدگاه سیاه وسفیدی نداشته باشیم

   
  • pianocafe

   آوریل 17, 2011 at 6:02 ب.ظ.

   درود دوست عزيزم
   دقيقا همانطور كه از پاسخ ها و كامنت ها مشخص مي شود كافه محلي است براي همين تضارب آرا و رسيدن به ديدگاه خاكستري.
   سپاس كه شما نيز بدنيال همين گره كور و سوزن گمشده در فرهنگ ايراني امان هستي..
   گام هاي شما به روي چشم كافه چي و كافه رو هاي ماست.

   ارادت. كافه چي

    
 55. كيوان

  فوریه 27, 2011 at 1:43 ب.ظ.

  باسلام
  گردآوري جالبي صورت گرفته و جاي تشكر دارد ولي صغري و كبري موضوع به نظر من به هم نمي خورد. در واقع از برخي نشانه ها و برخي ديگر از واقعيت هاي بيان شده، نمي شود برداشت هايي كرد كه در اين متن آمده. يعني فرض و حكم با هم منطبق نيستند.
  به عنوان نمونه از اينكه نماد ستاره داود در جايي كنار نماد صليب شكسته آمده چطور مي شود نتيجه گيري كرد كه هولوكاست بازي بوده؟ يا اينكه بين نمادهايي كه الان اينها استفاده مي كنند با نمادهاي مصر باستان انطباقي دبده مي شود چگونه مي شود نتيجه گرفت كه عقايد مصريان باستان هم شيطان پرستي بوده. اصولا نماد ما را به گذشته بر مي گرداند و نمي شود اين گونه نتيجه گرفت كه هر كس نمادي را برگزيده يعني از تمام سرگذشت آن با خبر است و آن را تاييد مي كند. ممكن است نمادي كه امروز استفاده مي شود معناي متفاوتي با گذشته ها داشته باشد (چيزي كه در متن هم مشهود است).
  بهرصورت در حد يك گردآوري خواندني است ولي باز هم تصور نمي كنم با اين حد از مطالب بشود چيزي را رد يا اثبات كرد.

   
  • pianocafe

   آوریل 17, 2011 at 6:09 ب.ظ.

   درود كيوان عزيز و خوش آمدي دوست خوبم

   من تنها در مورد آخر نظر شما لازم مي دونم بگم كه هدف از قرارگيري اين مطلب رد و اثبات هيچ فرضيه اي نيست.
   هدف آن چيزي است كه امروز با بالاي هزاران بازديد از اين مطلب و بالاي 100 نظر و انديشه و تفكر و ترغيب براي تامل و تحقيق بيشتر و رسيدن به آن فهمي كه براي هركس مي تواند متفاوت و قابل احترام ياشد، فكر مي كنم خوشبختانه به آن رسيده كه البته بايد دوستان نظر بدهند در اين مورد.

   خيلي خوشحالم كه اين مطلب به نگاه تيزبين و جستجوگر شما نيز رسيد و خوشحالتر از همراهي كافه روهايي نازنين چون شما.

   ارادت. كافه چي

    
  • آنتی ماسون

   ژوئیه 30, 2011 at 9:21 ق.ظ.

   کیوان جان در اول بگم که این ستاره ی داود نیست و برای بر چسب زدن مقدس روی اون این اسم رو گذاشتن در حقیقت این هگزوگرام یا همون ستاره ی 6 پر هست.درسته با 2 دلیل نمیشه ثابت کرد هولوکاست بازی بوده اما دلایل زیاد دیگه ای هم وجود داره که این رو اثبات می کنه مثل پیدا کردن جمجمه ی هیتلر که در واقع جمجمه ی یک زن بوده و اون موقع برای عوام فریبی این کار رو کردن.کاهنان مصر 100 % شیطان پرست بودن اگر شما در قرآ« سوره ی سبا آیه ی 41 و 42 رو بخونید به این می رسید اما توضیح کوتاهی که می تونم بدم اینه که خداوند حضرت موسی رو به نبوت رسوند و معجزه ی اون رو سحر به ذات کرد برای مقابله با مصریان که به شدت سحر انجام می دادند و پیرو کابالا یعنی سحر.جادو.جن گیری بودنو.موفق باشی

    
 56. س.ج

  مارس 26, 2011 at 7:36 ب.ظ.

  باسلام و خسته نباشید
  میخواستم از مطالب زیبایی که نوشته بودید تشکر کنم. راستی توی مطالب نوشطه شده بود بز نماد شیطانه میخواستم بگم که چند سال پیش در صداو سیما طنزیپخش میشد با عنوان شبهای برره که در اون بز نماد اهالی روستا بود نمیخوام تند برم اما توی طنز جدید مهران مدیری نماد هایی از فراماسونری ها دیده میشه مثل ستاره داوود و غیره… فکر نمیکنید علت پخش نشدن این طنز در صدا و سیما همین امر بوده؟؟؟

   
  • pianocafe

   آوریل 17, 2011 at 6:18 ب.ظ.

   دوست الفبايي نازنين درود
   خيلي ها اين حرف رو به من زدند و توي خيلي از سايت ها اين نكات مطرح مي شه در مورد مهران مديري و سريالهايش.
   من نماد تنها را نشانه اي براي هيچ چيز نمي دانم وقتي تفكري به بيننده از آن مجموعه القا نشود و منتقل نشود نماد تنها نمي تواند نشانه ي بروز و ظهور نكته و مكتبي در مجموعه هاي كارگرداني باشد.
   و اين هم بگم كه يكي از شيوه هاي تبليغي تبليغ برعكس(ضدتبليغ) است به اين معني كه چيزي كه اصلا به چشم ميليونها بيننده نيامده خودشان شروع به تبليغ منفي كنند با ضد تبليغ از يك موضوع عادي و به چشم نيامده، تفكراتشون رو گسترش بدهند..

   دنياي عجيبيه داريم نه؟

   ارادت.كافه چي

    
 57. MAZIAR

  آوریل 16, 2011 at 9:33 ب.ظ.

  mikhasti begi ke amrcia va esraeil jize?? bade??? hichi kasiftar az dine islam nist,hichi kasiftar az hokoomate eslami vojood nadare jooje basijie sandis khor

   
  • pianocafe

   آوریل 17, 2011 at 6:25 ب.ظ.

   مازيار تندخوي ما درود.
   دوست عزيزم، من چيزي نمي خواستم بگم تنها مي خواستم ميان خود و كافه روها مهرباني چون شما تضارب آرا به وجود بيايد و ترغيب شويم به فكر كردن و انديشيدن و پربار شدن. كه هرچه پربار تر باشد يك درخت سر به زيرتر و معقول تر است.
   سعي كنيم،شروع كنيم به عقايد هم احترام بگذاريم به اديان و مكاتب ديگران نيز هم. اينچنين مي توانيم تفكرات خود را بسط دهيم و به آنچه ميل داريم برسيم.
   تندخويي به كودتايي مي رسد كه اين روزها مي بينيم. و ما را از آزادي واقعي و رهايي از قيود خودخواسته و ديگري تحميل كرده راحت مي كند.

   ارادت. كافه چي

    
 58. ف

  مه 26, 2011 at 9:55 ب.ظ.

  آخه عزیز من، این که نشد کار تحقیقی! از کدوم منبع موثق این آش شلم شوربا رو فراهم کردی؟
  عجب داستانی شده این وبسایت زدن!ء
  کل حرفایی که اینجا به هم بافتی اصلا تو یه کاسه با هم جمع میشه؟
  یه عده از دویست سال پیش برای همه جهان و همه مردم دارن برنامه میریزن و بقیه هم کورن و یهو این وسط شما بینا از آب در اومدی؟
  دوستان این حقه بازها رو رها کنید به حال خودشون
  اینا برای سرگرم کردن مردمه و گیج کردن جوونا
  تا به حال هیچ مستند قابل قبولی در باره فراماسونری از طرف هیچ کس ارائه نشده و اینا فقط دکون بازار یه عده عوام فریبه

   
  • آنتی ماسون

   ژوئیه 30, 2011 at 9:09 ق.ظ.

   آقای ف عزیز به نظر من که در حوزه ی فراماسونری تحقیق میکنم اونها دارن با ترویج همین افکار که در ذهن شما هست و پ.چ کردن همه چی و به خواب دوروغین رفتن به هدفشون میرسن خواهش می کنم اینقدر افراطی فکر نکنید و با عقل و منطق هر دو سوی قضیه رو بررسی کنید.موفق باشی

    
 59. shahram

  مه 27, 2011 at 10:39 ق.ظ.

  ina hame zaeideh afkare dayjan napeloni hasttttttttt.
  ….

   
 60. بی تاب

  مه 28, 2011 at 11:43 ب.ظ.

  یه نگاه به کتاب پروتکل های یهود بندازید تا بفهمید که این یهود کثیف برای هیچ کس ارزش قائل نیست وهمه ی آدمها رو حیواناتی شبیه انسان فرض میکنند که فقط اونها رو به مقصدشون می رسونه.اونها سیاست موزیانه ای دارند و طوری دارند جهان رو تغییر میدن که کسی که آدم عامی ومعمولیه عمرا بفهمه چرا داره دنیا با این روند ساکت تغییر میکنه .
  درسته که هیتلر یهود رو میکشت وبا یهود ضد بود ولی بعید نیست این سیاست بی پدر ومادر هر کاری رو بکنه چون دقیقا هیتلر هم عضو انجمنهای مخفی بوده و همون نشانه ها واعمال یک شیطان پرست رو داشته که الان خیلی از یهودی ها هم به همون اشتغال دارن.
  روندن یهود از آلمان میتونسته بهانه ی خوبی برای مسلمان کشی و رسیدن به تخت سلطنت سلیمان در اورشلیم باشه .
  به هر جهت ظاهر پیشرفت کرده ی دنیا ما رو از باطن پلید این انسانها نباید غافل کنه.

   
 61. سعید

  ژوئن 2, 2011 at 10:10 ب.ظ.

  این فرضیه وجود داره که عدهای معتقدند قهوه تلخ و دست اندر کاران یا مهران مدیری یا دستهایی که اثر بر تولید این سریال و امثال اون در گذشته بوده ارتباط یا وابستگی به فراماسونری دارند . چون از نمادهای اون در سریال استفاده میشه . ایا درسته؟؟
  من همیشه عقل رو بر مصلحت یا ترس های خرافه ای ارجح تر میدونم و این دلالت بر این داره که اصولا در دنیا یک چیز حقیقت و مطلقه و اون هم خداست. و بی تردید در همه چیز شکی وجود داره .

   
 62. یک عقیده

  ژوئن 18, 2011 at 9:20 ب.ظ.

  با سلام خدمت دوستان
  من نمیدونم چی بگم . یک سری تحلیل های افراطی و بی منطق بعضی ها باعث شده اونایی که خرافه پرست هستند باورشون بشه.
  ولی در کل بحث خیلی خوبی بین دوستان در حال انجام هست و از دوستانی که این وسط میان و بحث رو به بی راحه می کشن خواهش می کنم که این جو دوستانه رو بهم نزنند و به عقیده هم احترام بگذارند.
  امید وارم روزی برسه به این مهم دست پیدا کنیم.
  با تشکر از همه دوستان و کافه چی عزیز

   
 63. rebel

  ژوئیه 6, 2011 at 11:34 ق.ظ.

  1-از اونجا که آنچه در انجمن های فراماسونری میگذره سری بوده و هست نمیشه براحتی برداشتی دقیق و کامل در مورد اندیشه و جهان بینی شون داشت.(همونطور که در مقاله گفته شده بود : به طور خلاصه كساني كه با نحوه خواندن و نوشتن زبان خاص ما آشنا نيستند، معناي نمادها و تماثيل را به اين شكل درك مي‌كنند.فراماسونري و اهداف آن براي آن عده اندكي از ماسون‌ها كه قادرند عميقاً در آن وارد شوند كاملاً متفاوت است.)
  درست مثل تمام اندیشه های مترقی و نو . و دلیل این پنهان کاری هم درک پاین عوام از این اندیشه های نو بوده.
  2-اما هر چه هست مجموع این مطالب میتونه گزینه و کاندیدی باشه برای قطعه گم شده پازل شرایط و روابط حاکم درون ملل و بین الملل در پاسخ به این پرسش که خاورمیانه، اعراب، ایران و…و جهان چگونه ؟؟؟ چرا ؟؟؟ و به دنبال چه اراده ای ؟؟؟ به سمت ویرانی روز افزون تولیدات کشاورزی-اقتصادی-اجتماعی و سوء مدیریت عمدی و خود خواسته دولتمردان پیش میره؟؟؟
  3-با وجود اینکه این مطلب یک گزینه پراحتمال برای پاسخ به این پرسش قدیمی معرفی میکنه اما هنوز جای خالی تحقیق و بحث و کنکاش بیشتر، احساس میشه.
  ممنون از همه
  و ممنون از کافه چی که حداقل جسارت کرد و با مطلبش امکان جدیدی برای این بحث رو در اینجا باز کرد.

   
 64. babak

  ژوئیه 11, 2011 at 10:55 ق.ظ.

  خوشحالم كه كساني هستند كه اين نوع مطالب رو به اشتراگ ميگذارندوخوشحال شدم دوست عزيز تمام افرادي كه بدون تفكر و كوركورانه در پي اثبات خيلي چيز ها هستند اين مطالب رو بايد بدونند

   
 65. nima

  ژوئیه 28, 2011 at 3:21 ب.ظ.

  در این باره رجوع کنید به کتاب نماد گمشده از دن بران.خیلی کمک کننده است.

   
 66. آنتی ماسون

  ژوئیه 30, 2011 at 8:53 ق.ظ.

  تشکر می کنم از اینکه این مطلب رو در سایت گذاشتین و مردم رو چه مسلمان چه غیره یعنی کسانی که به خدا اعتقاد دارند متوجه این خطر بزرگ کردین اما فقط یک نکته خدمتتون عرض کنم که در قرن هجدهم سای 1717 اولین لژ فراماسونری اعلام موجودیت کرد اما قبل از اون هم وجود داشتن و ریشه ی آنها به مصر باستان بر می گرده.با تشکر

   
 67. آنتی ماسون

  ژوئیه 30, 2011 at 9:00 ق.ظ.

  سعید جان در رابطه با قهوه تلخ اگر تمایل داری ایمیلت رو بده که مطلب کاملی رو که نوشتم واست بفرستم

   
 68. freeman

  سپتامبر 18, 2011 at 7:24 ق.ظ.

  دیدگاه شما چشم به راه بررسی است.
  دوستان عزیز
  اولا: G از Goat نیست بلکه مخفف God به معنای خدا است. چنانچه یکی از ۳ شرط اصلی پیوستن به یک لژ فراماسیونی اعتقاد به خدا است.

  دوما: ستاره ی شیطانپرستان ۵ گوش است به نشانه ی { آب، آتش، زمین، آسمان و روه متصل کننده ی آنهاست} اما
  ستاره ی فراماسون ها ستاره ای ۶ گوش است که ستاره ی حضرت داود، پیامبر خدا است. چرا که فراسیونها خود را پیروی راه و مرام بناهای قصر زیگورات آن حضرت میدانند. ( ستاره س داود از دو مثلت رو به بالا و رو به پایین تشکیل شده است که دارای معانی بسیاری است که اکثرا در تمامی ادیان ابراهیمی – یهودیت، مسیهیت و اسلام – یکسان و نشانی مقدس است.

  سوما: فراماسونری یک گروه مخفی نیست بلکه گروهی است که در تمامی کشورها بجز کشور های دیکتاتوری دارای لژهای مشخص با سردر و علامت مشخص هستند و مانند اکثریت کلابهای خوصوصی مثلا؛ یک کلاب ورزشی که به هر یک از اعضای خود کارت عضویت میدهد و فقط آنها را داخل کلاب راه میدهد، فقط اعضای خود را به داخل لژها میپزیرد. هرچند امروزه اکثریت لژها برای بازدید عموم آزاد است و حتی در خیلی از دورهمی ها و مراسمها نیز افراد غیر عضو حق شرکت دارند.

  اما مخالفان:

  عموما فراماسونها دارای سه گروه اصلی مخالفان هستند:

  ۱. سیاستمداران
  ۲. مذهبیون
  ۳: تئوری توطئه

  سیاستمداران و مذهبیون:
  عموما بدلیل عقاید لیبرال فراماسونها که قدرت را در اختیار و حق مردم میداند دو گروه سیاستمدارن اقتدارگرا و مذهبونی که از دین بعنوان پلکانی جهت بدست آوردن جایگاد، قدرت و ثروت استفاده میکنند را به دشمنی با خود برانگیخته اند. این دشمنی بخوبی در پهنه ی تاریخ نمود پیدامیکند؛

  مذهبیونی چون موبدان مصری در زمان فراعنه، موبدان زرتشتی در سلسله ساسانی، روحانیان یهود در زمانهای بسیار از جمله در زمان امپراتوری روم، روحانیون مسیهیت در دوره ی پیش از رونسانس از جمله در زمان پاپ بورژوا که بسیار فاسد و اقتدارگرا بود و در انتها روحانیون مسلمانی از جمله عمربن الخطاب که بنام دین کشورگشایی و قتل عام کرد و دیگر مسلمانانی چون علی خامنه ای که با کشتارها جایگاه خودرا مستحکم کرده است.
  تمامی این مذهبون فاسد اینان را شیطانپرست مینامند.

  سیاستمداران اقتدارگرایی چون خامنه ای، محمدرضا شاه، هیتلر و استالین که همه آنان را جاسوس بیگانگان معرفی کردند.

  و اما تئوری توطئه:
  گروهی از مردم بر این باورند که فراماسونری گروهی منسجم در جهت کنترل جهان هستی میدانند.

  از آنجایی که من خود یک فراماسون در فرانسه هستم، مطلب نوشته شده دارای بیطرفی نیست و بیشتر بر اساس دانش و تجربیات شخصی است.
  و به دوستانی که در کشورهای غیر دیکتاتوری زندگی میکنند پیشنهاد میکنم با رفتن به یکی از لژهای نزدیک محل سکونت خود اطلاعات بیشتری بدست بیاورند.
  و به دوستانی که در کشورهای دیکتاتوری زندگی میکنند نیز پیشنهاد میکنم پیش از پزیرش هر مطلبی بیشتر مطالعه کنند که دانش بزرگترین دشمن اقتدارگرایان است.

  به کسانی که همچنان بدون مطالعه فراماسون ها را شیطان پرست میدانند لینک لژ بزرگ اسکاتلند که یکی از قدیمی ترینها است را قرار میدهم تا بیشتر مطالعه فرمایند.

  http://www.grandlodgescotland.com/

   
 69. ابل

  اکتبر 10, 2011 at 11:03 ب.ظ.

  با درود.در مورد فراماسونها باید بگم اگه واقعا نظرشون اعتلای بشریت باشه پس منم یه ماسونم.اگه کسی هستش که حوصله داشته باشه در مورد ادیان ابراهیمی تحقیق کنه میتونه به دوگانگیهای فراوانی برسه.مثلا تو هر دینی قراره یه منجی ظهور کنه.بیشتر شبیه داستان میمونه

   
  • الهه

   ژوئن 21, 2012 at 8:44 ق.ظ.

   شما تمام جنبه و حرف های این مقاله رو ول کردین چسبیدین به این تیکه که اعتلای بشریته؟؟اگه پیشرفت بشریت این باشه که کارمون زاره!آخه عموجون اسلام که میگه مردمو به سوی رستگاری ابدی دعوت میکنه رو ول کردی میگی منم ماسونم..
   مشکله جامعه ی امروز ایران اینه میخوان هرچی جدید اومد مثه دنیای غرب قبولش کنن تا از اونا جا نمونن تا صداشون کنن روشنفکر…!

    
 70. صدرا افخمی

  نوامبر 6, 2011 at 1:52 ب.ظ.

  دوست عزیز گوزن را به شقیقه ربط میدهید.
  مخصوصا در مبحث مادها و 13 خط پرچم آمریکا

   
 71. mojii

  فوریه 22, 2012 at 9:20 ب.ظ.

  ﭼﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺪﻭﻥ. ﺩاﺩﻥ ﻫﻴﭻ references اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﻂﻠﺐ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻳﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﻮﺷﺘﻴﺪ, , ﻣﺎ اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻲ ﮔﻴﻢ, , ﻣﻦ ﺩﺭاﻭﺭﺩﻱ,,,

   
 72. mehrad

  ژوئیه 12, 2012 at 11:48 ب.ظ.

  akharesham ye marg bar amrika kam dasht

   
 73. mehran

  ژوئیه 20, 2012 at 9:12 ق.ظ.

  مرسی خیلی کامل بود

   
  • pianocafe

   اوت 17, 2012 at 10:32 ق.ظ.

   درود دوست گرامی.
   سپاس از همراهی شما

    

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

 
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: